Kontroversi PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH


PENJELASAN DAN PENGAJARAN PENTING SEKITAR
Kontroversi
PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH
Dari Perspektif  RUBUBIYAH, ULUHIYAH, 
FIQH AL’WAQI / KONTEMPORARI AL-MASALIH AL-MURSALAH 
(Kemaslahatan Ummah – Melayu Malaysia)


Oleh

HAJI ISMAIL BIN OMAR
Pengarah Eksekutif
YAYASAN KEBAJIKAN NUSANTARA
March, 2010


ISI KANDUNGAN

1.             MUQADDIMAH : KALIMAH ALLAH DARI SUDUT BAHASA

2.      KALIMAH ALLAH DARI SUDUT AQIDAH

2.1      Aqidah, Islam dan Tauhid
2.2      Pembahagian Tauhid
2.3      Pengkhususan Kalimah “Allah” Sebagai Nama Tuhan Yang Paling Agung

3. PERBAHASAN PELBAGAI PIHAK TERHADAP PENGGUNAAN KALIMAHALLAH DALAM KITAB BIBLE DAN AGAMA SELAIN DARI ISLAM

3.1 Puak Arab Yahudi Dan Kristian Memang Menyebutkan Tuhan Sebagai Allah

3.2 Bukti Penggunaan Kalimah Allah Sebelum Kedatangan Islam

3.3 Penafian Dari Kristian Bahawa Kalimah Allah tidak Wujud Didalam Kitab Bible Mereka

3.4 Perbahaskan Bahawa Nama Allah Tidak Sesuai Digunakan Didalam Bible Disebabkan Berlainan Maksud

3.5 Ini Pula Menghujahkan Dibenarkan Penggunaan Kalimah Allah Berdasarkan Pengalaman Apa Yang Telah Berlaku Di Dunia Keagamaan Luar Malaysia

3.6 Ada Puak Kristian Lain yang Menafikan Pula Kewujudan Kalimah Allah                Di Dalam Bible

3.7 Website Islam 101 Berhujah Atas Kewujudan Kalimah Allah Dalam Hebrew Dan Latin

3.8      Orang Kristian Ini Menafikan Kalimah Allah Wujud Dalam Bible

3.8      Kalimah Allah Wujud Didalam Bible Yahudi

3.9      Kalimah Allah Dalam Bible dan Hebrew

3.10   Lagi Perbahasan Kristian Bahawa Kalimah Allah Tiada Dalam Bible

3.11   Argumen Kalimah Allah Didalam Bible Arab

3.12   Gereja Malaysia Mengatakan kalimah Allah Ada Didalam Bible

3.13  Implikasi Orang Melayu Membenarkan Kalimah Allah Diguna Pakai Oleh Orang-orang Bukan Islam Di Malaysia


4.     PANDANGAN PIHAK NGO DAN PARTI POLITIK DI MALAYSIA

4.1      Pandangan Tun Dr. Mahathir

4.2      Pandangan Parti Islam Malaysia

4.3      Pandangan Jemaah Islah Malaysia (JIM)

4.4      Pandangan Parti Keadilan Rakyat

4.5      Pandangan Kerajaan Malaysia

4.6   Pendekatan Berbeza Antara Perdana Menteri DSMNTAR Dan Ketua Pembangkang DSAI

4.8    Pandangan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas

4.9    Pandangan Bekas Mufti Perlis, Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin5.   WAQI’ ATAU SITUASI UNIK PENUBUHAN PERSEKUTUAN NEGARA MALAYSIA 

5.1    Manhaj Melayu

5.2   Renungan Nasihat Saudara Seislam Ridhuan Tee Kepada Bangsa Melayu Islam6.      KESIMPULAN

6.1  Dari Sudut ‘Kesucian dan Kesetiaan’ (al-Wala’) kepada Agama Islam

6.2  Perbezaan Lafaz Dan Maksud Penggunaan Kalimah Allah

6.3 Dari Sudut Fiqh Al-Waqi’ (Kontemporari) Berdasarkan Kaedah Fiqhiyah “Dar-ulMafasid Muqaddam ‘ala Jalb-ulMasalih”Kata Aluan

PREFACE

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful.

Of late, the usage of the word “Allah” had been a controversial issue to the Malaysian muslims and non-muslim which had subsequently been widely publicized in the international media.

I would strongly advise everyone to understand the basic issues regarding the matter especially with regard to the Malaysian social structure encompassing the historical and constitutional set up.

Given the basic Islamic fundamental teaching of peacefulness and the challenges of the globalization era, everybody must understand how to co-exist and show respectfulness between the spectrum of beliefs of the universal societies.

Malaysia is a unique Muslim nation with majority Muslim population in addition to various diversed ethnic and religious group and/or races. Hence the context of discussion on the topic must not be restrictive to religious viewpoint only.

This book gives a balanced historical and religious point of view of the matter while at the same time taking into consideration the contemporary perceptions of various ethnic and religious groups, not just of the non-Muslims but also amongst the various Muslim groups and organizations. As I highlighted earlier, beside religion, the topic of the book has got other different dimensions : political, social, cultural, historical and racial.

I sincerely believe that the author had successfully comprehend and integrate the various dimensions mentioned above in the unique and exemplary Malaysian context. It should be a good citation to those peace-loving populace.


KATA PENGANTAR

Segala puji-pujian hanya kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan sekelian ‘alam, Tiada Sekutu bagi-Nya dan Muhammad itu adalah Perutusan-Nya melalui Sunnah-Nya dan setiap yang berlawanan sama ada dalam bentuk rekaan baru sama ada dalam bentuk penambahan atau peninggalan adalah diketegorikan sebagai bid’ah dalam agama kerana Agama itu telah diturunkan Perfect dan cukup Sempurna.

            Seperti sahabat yang lain, saya rasa terpanggil untuk melengkapkan perbahasan terhadap tajuk risalah ini demi memperkukuh serta memperkasakan aqidah ummah Islamiyah dalam erti kata Al-Wala’ dan Al-Bara’ dalam Islam; iaitu Kesetiaan terhadap Aqidah Tauhid dan Kesucian dari Segala unsur syirik dan kufur.

Dalam risalah ini diperjelaskan aspek-aspek dari sudut :
v  Aqidah
v  Usul Feqah
v  Fiqh Kontemporari / Semasa

demi menangani penjelasan tajuk risalah secara komprehensif / menyeluruh. Segala pandangan diterima dan ditolak tanpa berat sebelah kepada mana-mana fahaman atau kumpulan melainkan kesesuaian terhadap Manhaj atau Skema Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah yang berpandukan prinsip dan pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah (sila rujuk kitab: Manhaj Ahli AsSunnah WalJamaah olih penulis risalah ini)

            Kebetulan ramai dari para sahabat saya di negara Arab dan di Indonesia telah bertanyakan saya berkenaan isu tajuk risalah ini kerana didunia arab dianggap “aneh” kenapa “Malaysia” mempertahankan penggunaan Kalimah Allah ini padahal dinegara mereka penggunaan Kalimah Allah ini adalah meluas tanpa pengkhususan tertentu. Alhamdulillah, setelah saya perjelaskan dari sudut keunikan Perlembagaan Malaysia dan Ketuanan Melayu – iaitu dari sudut Fiqh Kontemporari, maka barulah jelas didada mereka bahkan mereka berasa bangga dengan keunikan Bangsa Melayu Islam Malaysia.

            Oleh itu didoakan semoga Allah memberi Petunjuk-Nya kepada anak Bangsa Melayu Malaysia agar tidak mempergadaikan keutuhan dan kesucian prinsip Agama semata-mata percaturan politik dan agar masa depan anak-anak bangsa terus murni dan utuh dalam perjuangan Aqidah Islam sebagai tujuan utama dicipta manusia dan jin.

Wallahu a’alam

Ibnu Umar – Jakarta, 10 April, 2010
(Penghargaan : Sdr Mohd.Fauzy Abdullah, Sdr Kamardin M.T., Hj Mohd. Hasan Ismail, Ust. Muhammad Zaitun Rasmin, Sdr Kamari Kasan dan keluarga/warga penulis)

PENJELASAN & PENGAJARAN PENTING SEKITAR

KONTROVERSI PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH DARI PERSPEKTIF RUBUBIYAH, ULUHIYAH, FIQH AL’WAQI/KONTEMPORARI & AL-MASALIH AL-MURSALAH (KEMASLAHATAN UMMAH – MELAYU MALAYSIA)


Tujuan risalah ini adalah untuk membantu memperjelaskan kontroversi yang timbul hasil dari tuntutan sebahagian penganut agama Kristian diMalaysia yang telah menggunakan proses mahkamah di Malaysia untuk menggunakan istilah atau perkataan atau kalimah “Allah” dalam terbitan majallah “Christian Herald Weekly”. Ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dari masyarakat  Islam dan bukan Islam. Namun risalah ini menfokuskan perbahasan untuk manfaat umat Islam dari sudut Bahasa, Usuluddin atau Aqidah, Fiqh (Kefahaman) al-Waqi’ (Kontemporari) dan Kaedah Fiqhiyah dalam bentuk AlMasalih AlMursalah (kemaslahatan umum perutusan sunnah al-Rasul kepada ummah).

1.      MUQADDIMAH : KALIMAH ALLAH DARI SUDUT BAHASA

            Didalam Bahasa Inggeris, tiada wujud lafaz kalimah “Allah” sama sekali. Yang ada ialah perkataan “god” yang bermaksud “tuhan”. Bahkan tuhan kepada penganut agama Kristian adalah diiktiqadkan dalam konsep “Trinity” iaitu Bapa Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Tuhan. Juga, tiada wujud kalimah “Allah” dalam asal Bahasa Hebrew sebagai asas agama Yahudi dan Bahasa Latin sebagai asas agama Kristian. Tetapi, wujud lafaz yang hampir sama dengan kalimah Allah yang telah dirumuskan  olih beberapa penyelidik adalah menyerupai kalimah Allah dalam bahasa Latin dan Yunan. Juga, beberapa penyelidikan yang dipelopori oleh Sheikh Ahmed Deedat mengatakan bahawa rujukan kepada Allah bahkan sebutannya wujud dalam kitab Bible untuk membuktikan keingkaran penganut Kristian kepada agama Allah yang sebenarnya. Tetapi kenyataan ini disangkal oleh beberapa penyelidik Kristian kerana mereka menghujahkan bahawa konsep tuhan mereka dan Allah sebagai Tuhan Agama Islam adalah berbeza. Kesemua pendapat ini akan diperincikan lagi dibahagian (4) nanti.

            Maka sebelum melakar  lebih jauh demi mencapai rumusan yang kukuh dalam tajuk perbahasan risalah ini, adalah amat penting ditekankan kepada pembaca agar sentiasa diperbezakan lafaz perkataan “Allah” dengan maksud yang tersurat dan yang tersirat oleh setiap penyelidik atau aktivis atau pencetus kontroversi. Apa yang penting bagi setiap umat Islam ialah agar setiap rumusan tidak mencacat aqidah mereka dan membawa kemaslahatan umum yang baik kepada ummah Islamiyah.

            Kesan dari pegangan orang Melayu terhadap agama Islam yang berhuruf Jawi berasaskan huruf arab sebelum dialih modenkan kehuruf Latin; terdapat 2 perkataan yang berasingan didalam Bahasa Melayu, iaitu perkataan umum “tuhan” dan perkataan khusus “Allah”. Maka kalimah Allah tidaklah disebutkan kepada tuhan selain dari Allah berdasarkan prinsip Islam agama Tauhid yang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan yang Satu atau Esa. Segala tuhan-tuhan selain Allah adalah disebutkan hanya sebagai “tuhan” bukan Allah.

            Ini selaras dengan Bahasa Arab yang mempunyai 2 kalimah iaitu : “rab” dan “ilah” untuk dimaksudkan sebagai “tuhan” secara umumnya. Ada pun kalimah “Allah” adalah spesifik kepada Tuhan Yang Esa yang tiada melahirkan (anak) atau dilahirkan sebagai yang tertera dalam Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Perkataan Allah itu adalah kombinasi 2 perkataan :
            “al” + “ilah” (“the” +” god”) = “ALLAH” (iaitu : “The (specific/only) God”)

Maka tiada tuhan yang berhak di sebutkan kalimah “Allah” melainkan Allah Yang Maha Esa. Sebab itulah tajuk utama Aqidah Islam adalah Tauhid sebagaimana ikrar setiap orang Islam dalam syahadah “La ilaha illAllah” yang bermaksud “Tiada tuhan (yang berhak diabdikan) melainkan Allah.

2.      KALIMAH ALLAH DARI SUDUT AQIDAH

2.1      Aqidah, Islam dan Tauhid

            Aqidah dari sudut umumnya merupakan perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram terhadapnya sehingga lahirnya satu keyakinan yang kukuh tanpa digoncang atau dicampuri oleh sebarang syak atau keraguan. 

            Dari sudut Islam pula aqidah itu merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan malah wajib bagi pegangan aqidah itu disertakan dengan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tanpa sebarang syak.

            Tujuan Aqidah Islam yang terpenting sekali adalah mengajak manusia kepada Tauhid. Tauhid   adalah  mengesakan Allah dalam ibadat dengan  mengarahkan ibadat tersebut semata-mata  kepada-Nya sahaja dan tidak mensyirikkan-Nya (menyengutukan-Nya) dengan sesuatu. Ia adalah  dakwah  atau seruan  semua  para  nabi  dan rasul.

            Maka dengan itulah tajuk utama Aqidah Islam itu adalah  Aqidah Tauhid.

2.2      Pembahagian Tauhid

Tauhid itu pula boleh diperincikan kepada 3 bahagian, iaitu :

a)    Tauhid Rububiyah atau Ketuhanan umum yang diambil dari perkataan “rab”

b) Tauhid Uluhiyah yang lebih spesifik terhadap Allah sahaja yang diambil dati perkataan “ilah”

c) Tauhid Nama-nama dan Sifat-sifat Allah yang memperjelaskan akan segala nas dari Al-Quran dan Hadith sahih berkenaaan  nama dan sifat Allah.

Secara terperincinya, definasi 3 bahagian tauhid ini adalah seperti berikut :

 (a) Tauhid Rububiyah;  iaitu   mengetahui dan mengakui bahawa Allah adalah Tuhan segala perkara dan mengesakanNya dalam segala perbuatanNya; bahawasanya Ia adalah Pencipta segala makhluk, Ia sahajalah yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, memiliki mereka, memberi manfaat, menjauhkan mudharat, berkuasa ke atas mereka, memberi sesuatu, menyekat pemberian sesuatu dan segala sesuatu adalah milikNya.

(b) Tauhid Nama-Nama dan Sifat-sifat; iaitu percaya dan membenarkan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah sepertimana yang diterangkan oleh-Nya mengenai  diri-Nya dalam Al-Quran dan dengan apa yang diterangkan oleh rasul-Nya dalam hadith-hadith yang sahih. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut adalah  layak dan sesuai dengan kebesaran-Nya tanpa menyerupakan-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk-Nya, atau menukarkan atau menyelewengkan dari makna zahirnya, atau menafikan pengetahuan terhadapnya, atau mempersoalkan bagaimanakah sifat-sifat tersebut.

(c) Tauhid Uluhiyah atau tauhid ibadah; iaitu mengesakan Allah yang berhak disembah atau diabdikan dalam segala jenis ibadat dan tidak kepada selain dari-Nya.

           Ketiga bahagian tauhid ini dibahagikan berasaskan nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Hadith-hadith  sahih demi untuk memperincikan pemahaman, penjelasan dan perlaksanaan Aqidah Tauhid. Tetapi secara praktikalnya tauhid kepada Allah adalah satu kerana ketiga-tiganya saling berpaut merealisasikan aqidah yang satu, betul dan suci.

2.3      Pengkhususan Kalimah “Allah” Sebagai Nama Tuhan Yang Paling Agung
           
Rasulullah s.a.w. telah memberitahu di dalam beberapa hadith sahih bahawa bagi Allah ialah satu nama yang agung yang mengatasi nama-nama-Nya yang lain. Di antara hadith-hadith tersebut ialah:

1) Hadith Abdullah Ibnu Buraidah dari bapanya r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah mendengar seorang lelaki berdoa:
yang bermaksud: “Ya Allah  ya Tuhan ku sesungguhnya aku memohon dariMu bahawa aku menjadi saksi bahawa Engkaulah Allah yang tiada berhak diabdikan melainkan Engkau yang Esa yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu yang tiada melahirkan atau dilahirkan dan tiadalah bagiNya sesuatu yang menyerupaiNya. Maka berkata Rasulullah s.a.w.: Sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang paling agung yang jika dipohonkan dengan-Nya maka diberikannya dan jika didoakan dengan-Nya maka dikabulkannya” (Hadith Sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Terdapat juga lafaz hadith lain yang hampir serupa dengan lafaz di atas riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, An-Nasae, Al-Hakim dan lain-lain. Keseluruhan hadith-hadith ini adalah sahih).

2) Hadith Anas r.a. bahawa ia telah duduk bersama Nabi s.a.w. di dalam masjid dan terdapat seorang lelaki sembahyang dengan berdoa yang bermaksud: 


“Ya Allah  ya Tuhanku sesungguhnya aku memohon kepada Engkau bahawasanya bagi-Mu segala puji-pujian dan tiada tuhan yang berhak diabdikan melainkan Engkau, Yang Mengasihani, Yang Mengurniai, Yang Mencipta langit dan bumi, Yang Memiliki Kebesaran dan Kemurahan, Yang Maha Hidup lagi Maha Mengawasi. Maka berkata Nabi s.a.w.: ia telah berdoa kepada Allah dengan nama-Nya yang agung yang jika didoakan dengannya maka dikabulkan-Nya dan jika dipinta dengannya maka diberikan-Nya” (Hadith ini sahih melalui dua sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasae, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Thohawi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah).

3) Hadith Abu Umamah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: “Nama Allah yang paling agung adalah di dalam tiga surah di dalam Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah, Ali Imran dan Taha” (Hadith Sahih riwayat Ibnu Majah, At-Thohawi dan At-Tabarani).

Jelas dapat disimpulkan dengan lafaz-lafaz hadith di atas bahawa nama Allah yang paling agung ialah ‘Allah’. Ini adalah pendapat Imam At-Thohawi. Maka dengan itu berkata Imam Ibnu Al-Qayyim: “Maka nama ‘Allah’ menunjukkan kepada kesemua nama-namaNya yang amat baik (Al-Husna) dan sifat-sifat yang tinggi berdasarkan ketiga-tiga dalil (iaitu Al-Quran, hadith dan akal yang suci). Ia menunjukkan kepada keuluhiyahan-Nya yang merangkumi penetapan sifat-sifat uluhiyah beserta penafian segala yang berlawanan dengannya. Sifat-sifat uluhiyah adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna yang suci dari segala penyerupaan dan penyamaan, kecacatan dan kekurangan. Dengan sebab inilah maka Allah I menggabungkan kesemua nama-nama Al-Husna kepada namaNya yang teragung ini. Sebagai contoh,  firman-Nya yang bermaksud: “Bagi Allah ialah nama-nama yang amat baik”.

            Juga dikatakan bahawa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz dan Al-Hakim kesemuanya dari nama-nama Allah dan bukannya ‘Allah’ dari nama-nama Ar-Rahman, atau dari nama-nama ‘Al-Aziz’ dan seterusnya. Maka jelaslah bahawa namaNya ‘Allah’ meliputi kesemua maksud-maksud yang dikehendaki dari nama-nama Allah al-Husna secara keseluruhanNya. Nama-namaNya Al-Husna yang selain dari lafaz ‘Allah’ adalah merupakan perincian dan penjelasan lanjut kepada sifat-sifat uluhiyah yang dirangkapkan kesemuanya dari  nama Allah.”

            As-Syeikh Fakhruddin Ar-Razi menambahkan di dalam kitabnya “Syarah Asma’ Allah Al-Husna” bahawa bangsa Arab menamakan penyembahan-penyembahan mereka dengan berbagai nama tetapi tidak sekali-kali dengan nama ini.

            Berkata Doktor Umar Sulaiman Al-Asyqar: “Di antara sebab yang menyokong pendapat bahawa ‘Allah’ adalah nama yang paling agung ialah nama ini diulangi di dalam Al-Quran sebanyak 1679 kali (berdasarkan hitungan kitab Al-Mu’jam Al-Mufahras - iaitu sebuah kamus lafaz-lafaz isi kandung Al-Quran) di samping terdapat nama lain yang juga dikhaskan sebagai nama Allah iaitu ‘Ar-Rahman’ tetapi tidaklah disebutkan nama ini melainkan hanya 57 kali sahaja”.


3. PERBAHASAN PELBAGAI PIHAK TERHADAP ENGGUNAAN KALIMAH ALLAH DALAM KITAB BIBLE DAN AGAMA SELAIN DARI ISLAM


Marilah kita kita perhatikan dahulu komen-komen dalam media cetak dan penulisan blog sekitar isu ini seperti berikut :

3.1      Puak Arab Yahudi Dan Kristian Memang Menyebutkan Tuhan Sebagai Allah Arab Christians

From Wikipedia, the free encyclopedia

Like Arab Muslims and Arab Jews, Arab Christians refer to God as Allah, since this is the word in Arabic for "God". The use of the term Allah in Arab Christian churches predates Islam by several centuries. In more recent times (especially since the mid 1800s), some Arabs from the Levant region have been converted from these native, traditional churches to more recent Protestant ones, most notably Baptist and Methodist churches. This is mostly due to an influx of Western, predominantly American Evangelical, missionaries.


3.2      Bukti Penggunaan Kalimah Allah Sebelum Kedatangan Islam

Were there Jewish and Christian Arabs before Islam?

In the city of Madina in what we call today "Saudi Arabia", there were three main religions:  Idol worshiping, Judaism and Christianity.  The name of the Jewish leader who also was the Highest Priest in Madina before Islam came was "Abdallah Bin-Saba".  His Arabic name was not "AbdElohim Bin-Saba" or "AbdElloi Bin-Saba" or "AbdGOD Bin-Saba".  The reason why his first name was "Abdallah" is because the Arab Jews in Madina used the word "Allah" for GOD in their Holy Scriptures.   The word "Allah" did indeed exist in the Arabic Talmud and the other Jewish Holy Scriptures.

Also, the Christians' Arabic Bible at that time used the word "Allah" for GOD.  Even today's Christians' Arabic Bibles use the word "Allah" for GOD. Today in the Middle East, Christians sometimes name their kids "Abdallah".  Also there are Christian families who's last names is "Abdallah".
In today's Arabic Bible, the word "Allah" is used for both the Old Testament and the New Testament.

Most Recent Archological Discoveries:
Recently Father Pecerillo, a famous Franciscan Archeologist, found more than twenty churches in Madaba at the south of Jordan. From the Forth Century we found houses in Syria, Lebanon, Iraq and Palestine with this inscription in Arabic :"Bismi Allah al-Rahman al-Raheem" which shows that even people before Islam used this Holy name, "Allah", for GOD Almighty, which proves that the name of GOD Almighty in the Noble Quran, "Allah", is the correct one.  This also proves to us that the Bible is not all found.  There are still missing pieces in it that disprove trinity.
Further discoveries from an Arabic Roman Catholic web site at http://www.al-bushra.org/arbhrtg/arbxtn04.htm:

3.3      Ini Pula Adalah Penafian Dari Kristian Bahawa Kalimah Allah tidak Wujud Didalam Kitab Bible Mereka

THE MALAYSIAN INSIDER :

The earliest form of the Arabic Bible we have only comes from around the year 867 AD!!! This is hardly proof that Arab Jews and Christians used the word ALLAH as a generic term for "god" or "GOD" since it is 220 years after the advent of Islam!! Muslims flat out lie when they try to use the Arabic Bible as proof for the word Allah since they don't have an Arabic Bible before the 8th century!!! The Quran uses Allah as a Personal name while the Arabic Bible uses it as a generic term!!

3.4   Penulisan Ini Pula Membahaskan Bahawa Nama Allah Tidak Sesuai Digunakan Didalam Bible Disebabkan Berlainan Maksud


HARAKAHDAILY.NET :

Lagi pula, alasan untuk menterjemahkan ‘God’ dengan ‘Allah’ tidak berdasarkan hujah kebenaran berdasarkan asal-usul Kitab Bible itu sendiri. Bible adalah berasal dari terjemahan bahasa Yunani.

Menurut sebuah buku yang sangat bernilai bagi memahami agama Kristian dan Kitab Suci mereka, iaitu buku berjodol Muhammad in Bible oleh Prof. Abdul Ahad Dawud sangatlah berharga.

Prof. Abdul Ahad Dawud adalah asalnya seorang pendeta besar bernama David Benjamin Kaldani. Merupakan seorang guru besar theologi merangkap bekas Pastor Katholik Roma untuk wilayah Kaldan.

Dalam buku itu ada menegaskan: “Dalam sejarah disebutkan bahawa naskah tertua dari injil-injil itu berasal dari sekitar tahun 175 sampai 200 setelah wafat Isa al-Masih.” 

Walau pun  Bible itu, bagi umat Islam, tidak lagi boleh dianggap asli seperti mana Al-Quran. Namun dalam Bible yang ada sekarang, masih terdapat gambaran kemurnian kepercayaan Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Seperti terdapat  dalam Bible 12:29 dimana Isa a.s. menuturkan Tuhan yang disembah adalah Tuhan Yang Esa.

Perkataan ‘God’ tidaklah sempurna untuk diterjemahkan kepada ‘Allah’. God adalah berasal dari bahasa yang digunakan oleh anglo-saxon dan Teuton untuk menamakan sesembahan mereka.

Tidak seperti perkataan Allah, God boleh berubah atau diubah. God boleh ditambah ‘s’ (gods) untuk menjadi ‘tuhan-tuhan’. Boleh dijadikan perempuan dengan ditambah ‘dess’ (goddess). Boleh menjadi tuhan-tuhan kecil kalau ditambah ‘ling’ menjadi godling. (Ahmad Dedat, 1994).

Serupa juga jika nama Allah diterjemahkan sebagai Tuhan dalam bahasa Melayu. Ia tidak menepati. Begitu juga kalau dalam bahasa jawa tidak boleh digantikan Allah dengan ‘Hyang’, malah terpaksa pula ditambah menjadi ‘Sang Hyang Tunggal’ yang menepati Tuhan Yang Maha Esa.

Perkataan Allah pengertiannya amat jelas dalam Al-Quran. Dan tidak keliru. Allah difahami oleh penganut Islam sebagai nama Zat, yang tidak boleh dipecah dan dibahagi. Tidak ada pecahan kata jamak (plural) bagi perkataan Allah.


3.5      Ini Pula Menghujahkan Dibenarkan Penggunaan Kalimah Allah Berdasarkan Pengalaman Apa Yang Telah Berlaku DiDunia Keagamaan Luar Malaysia
  Web | Jan 15, 2010 - Opinion


No Monopoly On Allah

The controversy in Malaysia stems from the fact that the Roman Catholics refer to God as ' Allah' in their Malay paper Herald. Those objecting to it should know that the word 'Allah' in Arabic was in use before Islam.

In fact those who object to the use of the word 'Allah' by Christians are on weak grounds. As Allah is one and creator of all of us, it cannot be monopolized by any one religious, much less linguistic, community. The word 'Allah' in Arabic was in use before Islam appeared on the scene in Mecca. As Maulana Azad points out in his Tarjuman al-Qur’an, the word 'Allah' is derived linguistically from pre-Islamic ‘eel’ as in Jibra’il or Israf’il etc. The word is Hebrew was also iloh or ilah and by adding ‘al’ (which in English is used for ‘the’), al-ilah (the God) thus became 'Allah' in Arabic and was used for supreme God.

In fact, Muslims should welcome if non-Muslims too use the word Allah for God or Ishwar etc. How can one object to use of 'Allah' by others? Anyone who learns Arabic and talks about God will have to use the word Allah. All Christian Arabs freely use word 'Allah' in countries like Jordan, Egypt, Lebanon etc. No one objects to the use of the word. At least I do not know whether any Muslim Arab ever objected to such use.

3.6      Ada Puak Kristian Lain yang Menafikan Pula Kewujudan Kalimah Allah  Didalam Bible
 King Messiah Project - A Christian Apologetics WebSite

Allah is not the God of the Bible

2. The Godhead, or Trinity
One of the basic fundamental principles of Christianity is the concept of the Godhead, or Trinity. Christians do not believe in three Gods; they believe in a Triune God. They are taught that the LORD manifested Himself to the world in three ways. Secondly, His Word was made flesh in the form of His only begotten Son, John 1:1,14. And finally, His Holy Spirit was manifested to the world.

In conclusion, the God of the Bible manifested Himself to the world in the person of Jesus Christ when His Word was made flesh, John 1:1,14. Furthermore, He manifested Himself to the world when His Holy Spirit descended upon the disciples in the upper room on the day of Pentecost, Acts 2:1-4. This is a brief illustration of the Godhead, or Trinity: three persons in one God or God manifesting Himself in three persons.

In absolute contradiction to the Scriptural foundation that God is a Triune Being, according to Muhammad, Allah has a completely different makeup. The applicable Sura from the Koran, which refers to Jesus by the name of Isa, emphasizes that Allah is not three:
Sura 4.171 “O followers of the Book! do not exceed the limits in your religion, and do not speak lies against Allah, but speak the truth; the Messiah, Isa son of Marium is only an apostle of Allah and His Word which He communicated to Marium and a spirit from Him; believe therefore in Allah and His apostles, and say not, Three.”

Therefore, with respect to the Godhead, or Trinity, there is only one conclusion that can be made: Allah is NOT the God of the Bible!

3.7      Website Islam 101 Berhujah Atas Kewujudan Kalimah Allah Dalam Hebrew Dan Latin
ALLAH - for Muslims the greatest and most inclusive of the Names of God, an Arabic word of rich and varied meaning, denoting the one who is adored in worship,  who creates all that exists, who had priority over all creation, who is lofty and hidden, who confounds all human understanding. It is exactly the same word that the Jews, in Hebrew, use for God (eloh), the word which Jesus Christ used in Aramaic when he prayed to God. But what about The Bible?

   At the bottom of this text is an image of the Ten Commandments from the Bible. Well, it is Bible in Arabic. I purchased it via the internet from the Barnes and Nobles site. You can do the same. However, it may not do you any good if you don't know the Arabic. The Arabic Bible, as is evident from the image page at the bottom, uses the word Allah to refer to God. Thus Arab Christians' God is Allah. It may surprise many in the West, but it is the plain truth. Allah is the One God of every one.

3.8      Orang Kristian Ini Menafikan Kalimah Allah Wujud Dalam Bible IS ALLAH THE GOD OF BIBLE? - Sam Shamoun

This study examines the crucial question that needs to be addressed which is whether the God presented in the Quran is indeed the same God revealed in the Holy Bible. The Quran alleges that the God of Islam, Allah, is indeed the God of Abraham and hence the God of Scripture, Yahweh Elohim. But is this the case? 
Are we to assume that just because the Quran states that Allah is Yahweh of the Bible that both Jews and Christians are obligated to believe this to be true? Or do we examine the nature and attributes of Allah in order to compare them with the biblical portrait of Yahweh to find if this is the case?…….ALLAH IS NOT TRIUNE

The final proof that Allah is not Yahweh Elohim of the Holy Bible is that Allah is not a trinity. According to the Holy Bible, there is only One true God (Deuteronomy 6:4; Galatians 3:20)………

Our brief examination of Allah as presented in the Quran leads us to conclude that he cannot possibly be the same God worshiped by Abraham and as described in the Holy Bible. The contradictions in attributes and nature between Yahweh and Allah are too numerous to pass over, and cannot be reconciled.

With that in mind, we must point out another major difference between the two; namely that the God of the Holy Bible gives an assurance of salvation through Jesus Christ the Lord, something which Allah never guarantees……………..

We are well aware that the name Allah is used by Arab speaking Christians for the God of the Bible. In fact, the root from which the name is derived, ilah, stems from the ancient Semitic languages, corresponding to the Mesopotamian IL, as well as the Hebrew-Aramaic EL, as in Ishma-el, Immanu-el, Isra-el. These terms were often used to refer to any deity worshiped as a high god, especially the chief deity amongst a pantheon of lesser gods. As such, the Holy Bible uses the term as just one of the many titles for Yahweh, the only true God.

Yet the problem arises from the fact that Muslims insist that Allah is not a title, but the personal name of the God of Islam. This becomes problematic since according to the Holy Bible the name of the God of Abraham is Yahweh/Jehovah, not Allah:

God spoke further to Moses and said to him, "I am Yahweh (YHVH) and I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, as God Almighty; BUT BY MY NAME, YAHWEH, I did not make myself known to them." Exodus 6:2-3

Therefore, Christians can use Allah as a title but not as the personal name for the God of the Bible.

3.8      Kalimah Allah Wujud Didalam Bible Yahudi

WWW.JAMAAT.NET  : Allah in the Jewish Bible  By Dennis Giron
"Hear, O Israel: The Lord our God is One LORD:" (Deuteronomy 6:4)
Clarifying the linguistic connections between the Names Allah and Elohim.
First we see the identical prononciation in Scripture:
The word for God in Genesis 1:1 is elohim, which is essentially a plural form of a more basic root-Hebrew word for God, (eloh).  Furthermore, the Arabic translation of the Jewish Bible  uses the name "Allah" to refer to God in Genesis 1:1
" Fee al-badi' khalaqa Allahu as-Samaawaat wa al-Ard . . ."

In addition to the etymological connection based on sound, we also discover the connections of the two Names based on roots, spelling, meaning, and geography. If one were to find the word (eloh) (alef-lamed-heh) in an inscription written in paleo-hebrew, aramaic, or some sort of Nabatean script, it could be pronounced numerous ways without the diacritical marks to guide the reader.

When treated as a verb root, this letter combination (proncounced alah) is the root for the verb "to swear" or "to take an oath," as well as the verb "to deify" or "to worship"
[look up alef-lamed-heh (ALH) in Milon Ben-Y'hudaah, Ivri-Angli (Ben Yehuda's Hebrew-English Dictionary)]. The root itself finds its origin with an older root, el, which means God, deity, power, strength..

So, one of the basic Hebrew words for God, (eloh), can easily be pronounced alah without the diacritical marks. Not surprisingly, the Aramaic word for God, according to the Lexicon offered at http://peshitta.org, is (alah).
This word, in the standard script (), or the Estrangela script (), is spelled alap-lamad-heh (ALH), which are the exact corresponding letters to the Hebrew eloh.
The Aramaic is closely related to the more ancient root word for God, eel (according to Robert Oshana's on-line introduction to basic Assyrian Aramaic at www.learnassyrian.com).

The Arabic word for God, Allah, is spelled in a very similar way, and is remotely related to the more generic word for deity, ilah. We're quickly starting to notice the obvious linguistic and etymological connections between the respective words for God in these closely related Semitic languages (e.g. Allah, Alah, and Eloh being related to Ilah, Eel, and El, respectively).

Let me make it more clear....
We have made the connection in terms of spelling, as all these words are spelled similar to one another.
The geographic connection is there, as these respective languages originate in regions that are very close to one another.
The roots are also basically the same.
The meanings are essentially the same.
In conclusion, the ancient Semitic names for God (Allah and Elohim) are actually the same.

3.9     Kalimah Allah Dalam Bible dan Hebrew

CHAPTER FOUR
ALLAH IN THE BIBLE
The suffix "IM" of the word "ELOHIM" is a plural of respect in Hebrew.

(Remember that in Arabic and Hebrew there are two types of plurals. One of numbers and the other of honour as in Royal proclamations. Since the plural of honour is uncommon in the language of the European, he has confused these plurals to connote a plurality in the "godhead," hence his justification for his Doctrine of the Holy Trinity - the Father, Son and Holy Ghost).
Hence ELOHIM = ELOH + IM. Now I want you to perform an exercise. Do you see the words: YA-HUWA ELOH-IM? Place your left hand index finger on the first two letters "YA" meaning oh! and the other index finger on the "IM" a plural of respect. What you now have remaining in Huwa Eloh or Huwa Elah. El in Hebrew means god, and Elah or Eloh also stands for the same name - god. Therefore, "Huwa el Elah" or HUWA 'L LAH, which is identical to the Quranic expression - Huwal lah hu (meaning: HE IS ALLAH) of the verse QUL HUWAL LAH HU AHUD -- SAY: HE IS ALLAH; HE IS ONE (Holy Qur'an 112:1)

The above exercise proves that El, Elah and Elohim are not three distinctly different words. They all represent the single Arabic word Allah. This is not my wishful thinking. Please see below. It is a photostatic reproduction of a page from the English Bible, edited by Rev. C. I. Scofield,D.D., with his Bible Commentary· This Doctor of Divinity is well respected among the Bible Scholars of the Christian world. He is backed in his "NEW AND IMPROVED EDITION" of this translation by a galaxy of eight other D.D.'s:
Rev. Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological jeminary.
Rev. W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.
Rev. lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.
Rev. Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.
Rev. William !. Erdman, D.D., Author "The Gospel of John," etc.
Rev. Arthur T. Pierson, D.D., Author, Editor, Teacher, etc.
Rev. William L. Pettingill, D.D., Author, Editor, Teacher.
Arno C. Gaebelein, Author "Harmoney of Prophetic Word," etc. ……………


3.10   Lagi Perbahasan Kristian Bahawa Kalimah Allah Tiada Dalam Bible
Islam: Truth or Myth? start page

I. Allah is never found in the Bible
 1. Contrary to Muslim claims, the word "Allah" is never found in the Bible in either Hebrew and Greek. The closest two words we find are the Hebrew "alah" (which means to curse, mourn or rise, and is never applied to God) and the Hebrew word "Elah" (Strongs 425) which means has been translated either oak or turpentine tree. Isa 6:13. So apart form the superficial similarity in appearance arguing Allah is in the Bible because of similarities, is like saying Mormon is in the Qur'an because it looks like Muslim…………………….
II. A Muslim attempt to find Christians to admit "Allah" is in the Bible:The Scofield reference Bible argument:
In an incredible lapse of logic and common sense, Muslims actually use these two pages from the Scofield reference Bible as proof Allah is found in the Bible. With a sensationalistic headline: "Now you see Allah! Now you don’t", it tricks the reader into thinking there is some conspiracy going on. ("Muslims stay up late at night thinking up new conspiracy theories and readily embrace them regardless how ridiculous they really are!)
Here is why the Muslim proof of Allah in the Bible using the Scofield reference Bible as proof, is completely false and without any merit at all:
 1. The Bible does not contain the word Allah, it is within a commentary section in the words of Scofield, where he uses the word "Elah" and "Alah".
 2. Scofield’s comments do not prove Allah is used in the Bible, but are his own personal opinions. Muslims should understand that Scofield’s footnoted comments on the Bible are exactly the same as Yusuf Ali’s footnoted comments in the Koran.
 3. Scofield does not use the word "Allah", but "Elah" and "Alah".
 4. Commentators opinions are no proof Allah is in the Bible!
 5. The fact remains that in the Hebrew original text of the Bible, the word "Allah" is never found!
 6. Finally, it is obvious that the consensus of modern scholarship disagreed with Scofield’s opinion and for this reason, removed it from the revised edition. It is very unlikely they were thinking of Islam at all when they chose to remove the comments.
3.11   Argumen Kalimah Allah Didalam Bible Arab
The Word Allah In The Arabic Bible

Abu Imân cAbd ar-Rahmân Robert Squires © Muslim Answers - Orlando, Florida, All Rights Reserved.
Just a few examples for those who are still in doubt . . .
The images below, with the exception of the first image, were taken directly from The Holy Bible in Arabic. Referred to in Arabic as al-Kitâb al-Muqadis (i.e. ,The Holy Book), this is the scripture which is used by Arabic-speaking Christians (of which there are still about 15 to 20 million in the Middle East). So that those unfamiliar with Arabic script have something to compare these images with, the first image below is a verse from the Qur'ân - which is the Muslim scripture. In the images, the Arabic word Allah is underlined in red so that it can be easily identified. Upon comparing the images, one should be able to clearly see that the word Allah appears in both the Qur'ânic and Arabic Bible images. Indeed, the word Allah appears throughout Arabic translations of the Bible, since it is simply the Arabic name for Almighty God. Insha'llah, the examples below will help quell the doubts of those who have been duped into believing that Muslims worship a different god - either by the hostile media or by Christian missionary propaganda. We hope that this serves as enough documentation for those who still have doubts about this. We could think of no other way to prove this point, except to encourage everyone to do further critical and open-minded research on their own. Please, don't forget to compare the images . . .

The Holy Name of GOD Almighty was indeed "Allah" in the original Bible:
·         "Allah" is GOD's Name, "Elaw" means "GOD" in Aramaic: How can they be the same?  I clearly proved from the Noble Quran that "Allah" means the Supreme GOD Almighty in Arabic.
·         The original name in the Bible for GOD is not "Yahweh".   It is "Allah".  See the proofs from Jewish and Christian sources.  I also proved that "Yahweh" wasn't even the first thing GOD Almighty was called in the Bible.  I also addressed the Arabic Bible's self-contradiction for using both "Allah" and "Yahweh" for GOD Almighty.
·         This excellent article shows from Hebrew sources that Genesis 1:1 used "Allah".   If the site is down, you can view the article from my site.
·         GOD:  What is His name?  Written by Sheikh Ahmed Deedat with great references from Arabic and Hebrew sources.
·         The word "Allah" in the Arabic Bible.   See captured images from the Arabic Bible.
·         Jewish and Christian Arabs used the word "Allah" for GOD before Islam.  See historical and archeological evidence and most recent discoveries in the Middle East.
3.12   Gereja Malaysia Mengatakan kalimah Allah Ada Didalam Bible
Friday, January 30, 2009


Allah is the Arabic word God and it is also one of His names. It comes from two Arabic words Al which is the definite article "The" and Ilah which means "God" or "that which you adore or worship", so Allah literally means "The Only True God worthy of worship".

Muslims prefer to call God Allah because all the prophets used this great name to refer to their Creator and also because it has no gender and it means Absolute Oneness.

Even in Aramaic, the language Prophet Jesus (peace be upon him) spoke the word for God is Allah or Allaha.

We have been commanded by Allah in the Glorious Quran to say to the Jews and the Christians: ""We believe in that which has been revealed to us and revealed to you; our God and your God is One (i.e, Allah), and to Him we have submitted (as Muslims)." [29:46]

Muhammad Marmaduke Pickthall (1875-1936), the famous British translator of the Glorious Quran wrote explaining why he chose to use Allah in his translation instead of God: " I have retained the word of Allah throughout because there is no corresponding word in English. The word ‘Allah’ (the stress is on the last syllable) has neither feminine nor plural, and has never been applied to anything other than the unimaginable Supreme Being.” [The Meaning of the Glorious Koran, Muhammad Marmaduke Pickthall (trans.), New York, The New American Library, 1961, p.31 as quoted in The Eternal Message of Muhammad, Abd al-Rahman Azzam, Quartet Book Ltd., London, 1979, pp.35-36]

Below is the evidence that Allah appears hundreds of times in the Bible:
                Arabic Bible KJV - Genesis
                Indonesian Bible Old Translation KJV English - Genesis 1
                Arabic Bible KJV - John
                Everyday Bahasa KJV English - John 1
                Arabic English Bible - John
                The Gideons Bible
                Malay Bible
                Bahasa Malaysia Bible
                What the Bible Society of Malaysia says about Allah

3.13   Implikasi Orang Melayu Membenarkan Kalimah Allah Diguna Pakai Oleh   Orang-orang Bukan Islam Di Malaysia
HARAKAHDAILY.NET


Keputusan mahkamah membenarkan penerbitan mingguan Katolik Herald The Catholic Weekly menggunakan nama "Allah" telah menunjukkan satu kesan pertamanya yang jelas bertentangan dengan semangat yang telah kita rakyat Malaysia pertahankan selama ini, yakni amalan agama secara aman dan damai.

Walau apapun alasan yang diberikan untuk mewajarkan penggunaan nama Allah oleh Kristian Katolik itu, ada dua perkara yang paling mudah dapat diperhatikan akan menjadi kesan kepada masyarakat berbilang agama negara kita.

Pertama, rasa tidak senang sesama penganut Islam dengan bukan Islam yang terlibat dalam pertikaian ini dan kedua, penggunaan nama Allah bakal mendatangkan kekeliruan bagi banyak pihak kerana nama Allah telah sebati sebagai nama bagi Tuhan dalam bahasa Melayu, yang digunakan orang Melayu-Muslim yang menjadi majoriti negara ini, yang agama Islam menjadi satu-satunya agama yang disebut dalam perlembagaan.

Usaha pihak Katolik terbabit mahu menggunakan nama Allah mungkin tidak dapat diketahui sebabnya, tetapi yang penting ialah usaha ini telah membawa kesan yang tidak harmoni, apabila umat Muslim menunjukkan rasa marah mereka terhadap agenda pihak Katolik itu.

Memang nama Allah telah disebut oleh penganut agama lain, terutamanya agama samawi sejak lama dulu, tetapi dalam hal ini, isu ini hendaklah dilihat berdasarkan konteks bahasa, budaya dan realiti amalan keagamaan di negara Malaysia ini…..


Seperti disebut ramai pemimpin dan tokoh, penggunaan nama Allah oleh Kristian boleh mengelirukan kerana tidak ada jaminan apa yang akan mereka tulis dan terbitkan tidak akan sampai kepada orang Muslim…..

Perdebatan mengenai isu ini berlaku di kalangan orang intelektual dan orang yang mahir dalam undang-undang, tetapi perlaksanaannya akan sampai kepada lebih ramai orang yang tidak tahu menahu tentang persamaan dan perbezaan antara agama-agama samawi.

Bagi ramai orang Muslim, pemahaman mereka mudah, yakni Tuhan itu ialah Allah, al-Quran itu ialah kitab suci Islam, masjid ialah tempat ibadat orang Muslim, dan sebagainya.

Penggunaan istilah-istilah yang telah terbiasa dalam bahasa Melayu yang menjadi satu asas agama Islam di Malaysia untuk menyifatkan apa yang dirujuk agama lain akan mengelirukan.

Isu ini melibatkan kepentingan orang ramai, ketenteraman awam dan keharmonian hubungan antara agama di Malaysia ini. Kenapa orang yang mendakwa agama mereka, Jesus mereka membawa mesej kasih-sayang mahu meneruskan usaha yang bertentangan dengan mesej kasih-sayang Jesus itu?

Kenapa mereka beriya-iya mahu menggunakan nama Allah sedangkan nama Allah lebih dikaitkan dengan Islam? Ini memberi tanggapan yang mereka mempunyai niat menyebarkan agama mereka kepada orang Melayu.

Ini adalah kerana menjadi kebiasaan dalam usaha menyebarkan agama kepada pengikut agama lain, pada mula-mulanya penekanan diberi kepada persamaan agama yang mahu disampaikan itu dengan agama pendengarnya.

Persamaan-persamaanlah yang akan mendekatkan dua agama tersebut. Akhirnya, seseorang itu mudah menerima agama yang satu lagi itu, yang dilihat tidak ada bezanya dengan agamanya sendiri.

Dalam kes ini, orang Melayu Muslim terutamanya perlu sedar di sinilah pentingnya bahasa Melayu yang kita pegang, dan kenapa penting untuk kita memahami bahasa kita dengan lebih dalam dan menjadikannya bahasa yang utama dari segi kedudukan dan amalan di negara kita ini, menjadikannya bahasa yang bersatu dari sudut semangatnya dengan agama Islam. 

Semua orang Muslim perlu bersatu hati dalam hal ini. Menyalahkan Umno semata-mata tanpa bertindak sewajarnya tidak akan membawa sebarang penyelesaian. Kita tidak perlu apologetik dan cuba mewajarkan tuntutan Kristian itu dengan hujah-hujah berlandaskan pluralisme, kerana tuntutan itu membawa implikasi besar yang tidak dapat ditangani dengan fahaman liberal.

Implikasi isu ini bersifat praktikal dan perlu ditangani sewajarnya. Isu ini melibatkan politik, agama, bahasa dan budaya sekaligus, dan memerlukan gabungan tenaga seluruh umat untuk menanganinya.


4.      PANDANGAN PIHAK NGO DAN PARTI POLITIK DI MALAYSIA

            Pandangan NGO Islam dan parti-parti politik di Malaysia adalah bercampur.  Pendirian ahli parti UMNO nampaknya bersekitar Ketuanan Melayu dan Perlembagaan Malaysia disamping berkompromi dengan parti komponen diSabah dan Sarawak. Kenyataan Penasihat Parti Keadilan Rakyat cuba menyanggah pendirian UMNO dan mengaut keyakinan kaum bukan Islam terhadap agenda mereka melainkan kenyataan Ahli Parlimen Kulim-Bandar Baharu Zulkifli Noordin yang mencabar dan membuat laporan polis keatas rakan sejawatannya dari PAS, Khalid Samad yang menyebutkan bahawa “Kenyataan Khalid adalah satu kenyataan berunsur hasutan, menghina Sultan, Dewan Undangan Negeri dan umat Islam secara umum”. Parti Islam Malaysia pula mengubah arah selepas perdirian awal yang dicontohi olih perubahan kenyataan Dato’ Nik Abdul Aziz dan kemudian disusuli olih kenyataan rasmi PAS yang diketuai olih Haji Hadi Awang. Namun terdapat 2 pendapat ekstrem dalam parti ini (i) Timbalan Mursyidul Am PAS, Datuk Dr Haron Din yang mengeluarkan kenyataan bahawa “Mana-mana umat Islam yang menyokong keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan penggunaan kalimah 'Allah' dalam akhbar mingguan The Herald Catholic Weekly boleh membawa kepada kekufuran (The Star Online 4 Jan) (ii) Ketua Bahagian PAS Shah Alam yang mengatakan bahawa “Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad petang tadi bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Kementerian Dalam Negeri (KDN) melarang orang-orang bukan Islam dari menggunakan perkataan 'Allah' (Harakahdaily 1 Jan).

4.1      Pandangan Tun Dr. Mahathir 

KONTROVERSI KEGUNAAAN KALIMAH "ALLAH"
By Dr. Mahathir Mohamad on January 5, 2010 10:00 AM

2. Sebenarnya kontroversi ini bermula di waktu saya masih Perdana Menteri. Pendapat Kabinet pada masa itu ialah kegunaannya dalam kitab Injil adalah perkara yang sensitif. Perkara yang sensitif seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan hanya merujuk kepada undang-undang…..

4. Penyelesaian kontroversi berkenaan kalimah "Allah" juga tidak boleh dicapai dengan membuat rayuan kepada mahkamah rayuan. Undang-undang tidak mengambilkira soal sensitif atau tidaknya sesuatu, soal mencetuskan ketegangan dan permusuhan antara penganut-penganut agama yang berlainan. Undang-undang mengutamakan maksud undang-undang sahaja.

5. Sebenarnya kalimah "Allah" tidak terdapat dalam kitab
Taurat atau Talmud Hebrew atau kitab Injil Kristian dalam bahasa Latin, Greek atau bahasa-bahasa Eropah. Nama bagi Tuhan dalam bahasa yahudi ialah "Yahweh", yang diterjemahkan kepada bahasa Inggeris sebagai "Jehovah".

6. Dalam kitab Injil, Jesus (Isa) dan God adalah sama. Tidak ada kalimah Allah dalam kitab Injil dalam bahasa-bahasa yang disebut di atas.

7. Dalam usaha menerangkan agama Kristian di kalangan orang Islam atau masyarakat yang mahir dengan agama Islam, perkataan God diterjemah kepada "Allah" supaya mudah difaham oleh pendengar.

8. Mungkin juga kalimah "Allah" dapat menyamakan agama Kristian dengan agama Islam kerana menyembah Tuhan yang sama. Dengan ini penerimaan agama Kristian oleh orang Islam boleh jadi lebih mudah. Terjemahan ini salah. Sepatutnya perkataan "Tuhan" digunakan untuk God.

9. Tetapi dalam agama Kristian terdapat konsep
"Trinity" yang mana terdapat "God the Father, God the Son and the Holy Ghost". Jika dalam bahasa Melayu terdapat dalam kitab Injil atau syarahan berkenaan "Allah sebagai Bapak, Allah sebagai Anak dan Roh yang Suci", maka tentulah ini akan ditentang oleh orang Islam. Dalam Islam Allah tidak ada bapak, tidak ada anak. Ia tidak dilahirkan dan Ia tidak melahirkan sesiapa. Allah hanya satu. Ia tidak boleh disekutu dengan sesiapa.

10. Di Amerika Syarikat, orang Kristian yang sudah tidak teguh iman biasa berkata dan menulis, "God is dead". Apakah perasaan orang Islam apabila ini diganti denagn "Allah is dead"?

11. Di Semenanjung Malaysia kita tidak pernah mendengar orang Kristian menggunakan kalimah "Allah" apabila bercakap berkenaan God dalam bahasa Melayu. Kenapa pula kita sekarang akan mengguna kalimah ini?

4.2      Pandangan Parti Islam Malaysia

Berikut adalah kenyataan penuh yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi dan dibacakan oleh Ketua Penerangan PAS, Idris Ahmad :

PAS sebagai parti Islam, amat menghormati prinsip kebebasan beragama seperti mana yang ditekankan oleh Islam kerana manusia tidak boleh dipaksa untuk menerima mana-mana agama melainkan ia merupakan pilihan sendiri.

Prinsip kebebasan beragama ini juga telah termaktub di dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutaan.

Walaupun demikian dalam konteks masyarakat di Malaysia, suasana dan keadaan setempat perlu diambil kira di atas kepentingan awam bagi memelihara keharmonian berbagai kaum dan agama.

Setiap warganegara Malaysia wajib memelihara suasana dan keadaan ini. PAS ingin menjelaskan bahawa berdasarkan kepada kaedah Islam, penggunaan nama Allah pada asasnya adalah dibenar untuk digunakan oleh agama samawi seperti Kristian dan Yahudi.

Walau bagaimanapun, penggunaan kalimah Allah secara salah dan tidak bertanggungjawab mestilah dielakkan supaya ianya tidak menjadi isu yang boleh menjejaskan keharmonian kaum dan agama dalam negara ini.

PAS memberikan peringatan kepada semua pihak supaya tidak menyalahgunakan perkataan Allah bagi mengelirukan atau menjadikan politik murahan untuk mendapatkan sokongan rakyat.

Al-Quran telah menyarankan cara yang betul menggunakan perkataan Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al Imran ayat 64 yang bermaksud.

‘‘Katakanlah: Hai Ahli Kitab,marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sesama manusia seperti pemimpin dan sebagainya sebagai tuhan selain Allah’’.

PAS dengan tegasnya ingin menolak sebarang bentuk tindakan agresif dan provokatif jahat yang boleh mengugat keharmonian dan mencetuskan ketegangan masyarakat.

PAS dengan segala rasa penuh tanggungjawab bersedia untuk menjelaskan isu ini kepada semua pihak bagi mewujudkan suasana yang harmoni berdasarkan kepada prinsip keadilan sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan dan dijamin oleh Islam.- Harakahdaily 4/1/2010……


          Kenyataan rasmi PAS di atas adalah kenyataan yang berhati-hati tanpa komitmen padu mengambil kira sentimen sekutu politiknya. Antara susulan kenyataan ini dari Harakahdaily adalah seperti berikut :

KUALA LUMPUR, 5 Jan: PAS memberi peringatan kepada semua pihak agar tidak menyalahgunakan perkataan Allah bertujuan untuk mengelirukan atau menjadikan isu tersebut sebagai politik murahan mendapat sokongan rakyat….

Bagaimanapun PAS ujar Abdul Hadi, amat menghormati prinsip kebebasan beragama seperti yang ditekankan oleh Islam kerana manusia tidak boleh dipaksa untuk menerima mana-mana agama melainkan ia merupakan pilihan sendiri….. “

# Namun Mursyidul Amnya, Datuk Nik Aziz turut memberi amaran berikut :

KOTA BHARU 3 Jan. – Penggunaan kalimah Allah oleh agama lain tidak boleh dibenarkan sama sekali kerana ia akan menyebabkan kekeliruan di kalangan umat Islam.
Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat berkata, biar pun dari segi hukum membenarkan agama ‘samawi’ seperti Kristian dan Yahudi menggunakan kalimah itu tetapi dibimbangi ia disalah gunakan pihak tertentu….. 


“Kita bimbang dan takut orang ini salah guna perkataan Allah iaitu salah guna dalam pengertian, sebab itu dalam fiqah kita boleh sekat orang bukan Islam guna perkataan Allah walaupun benda itu harus. Saya juga bimbang kalimah ini disalah guna sehingga menyebabkan orang Melayu beragama Islam keliru... dia kata sana Allah, sini pun Allah sehingga akhir-akhir ini dia minta gereja pun dipanggil masjid Kristian".

“Pengunaan Allah boleh tetapi dibimbang disalah guna, jadi lebih baik kita berhenti daripada membenarkan agama lain guna perkataan Allah,” katanya. (Utusan Online)

# Khalid Samad yang terkenal dengan pendiriannya pro-syiah ala Iran pula berkesempatan menyanggah pendapat Murshidul Am PAS ini :

SHAH ALAM, 1 Jan: Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad petang tadi bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Kementerian Dalam Negeri (KDN) melarang orang-orang bukan Islam dari menggunakan perkataan 'Allah'.
Beliau yang sebelum ini dilihat lantang mempertikai usaha KDN di di Parlimen, menganggap keputusan Mahkamah semalam menepati nas al-Quran.

"Keputusan Mahkamah itu menepati dengan al-Quran, iaitu perkataan Allah bukan milik eksklusif umat Islam sahaja tapi semua manusia patut menyembahnya," jelas beliau selepas menyertai solat Jumaat di Surau Nur Hidayah, di sini.


# Ada pun Presiden PAS berhati-hati tidak melukai pendapat ustaz-ustaz konservatif didalam partinya dengan kenyataan berikut :
KUALA LUMPUR, 6 Jan: Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata, kenyataan medianya berkaitan isu penggunaan nama 'Allah' baru-baru ini tidak merujuk kepada penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi terhadap kes penggunaan kalimat 'Allah’ untuk penerbitan Herald.

Apa yang dimaksudkan oleh beliau adalah "prinsip asas yang digunakan oleh Islam dalam menentukan kaedah penggunaan kalimat ”Allah” itu secara sebenar."

Beliau membuat penjelasan ini ekoran laporan akhbar The Star yang melaporkan seolah-olah beliau menyokong keputusan mahkamah tinggi itu.


# Namun, Presiden PAS juga tidak mahu dilihat bersetujuan dengan pihak kerajaan disamping melegakan parti komponen lain sekutunya sebagai Pembangkang :

KUALA LUMPUR, 22 Jan: Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menjelaskan bahawa Muzakarah Pakar anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (Ikim) semalam sebenarnya tidak membuat apa-apa resolusi.
Penjelasan tersebut sekaligus dilihat berbeza dengan berita 'God bukan Allah -Ikim' seperti yang dilaporkan akhbar harian bahawa ahli muzakarah sebulat suara bersepakat penggunaan kalimah Allah sebagai terjemahan bagi ganti nama 'God' atau 'Tuhan' adalah tidak tepat……..

"Kita tidak boleh melarang mereka (penganut agama samawi) menggunakan perkataan Allah di kalangan mereka sendiri walaupun salah maksud dan maknanya yang asal mengikut bahasa kita," dipetik dari kenyataan rasmi Ustaz Abdul Hadi pada 7 Januari lalu.
# Bahkan, yang lebih ekstrem ialah pendapat Timbalan Mursyidul Am PAS yang jelas mengkafirkan mana-mana umat Islam yang menyokong keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan penggunaan kalimah 'Allah' dalam akhbar mingguan The Herald Catholic Weekly dengan kenyataannya berikut :

Published: Isnin Januari 4, 2010 MYT 6:47:00 PM
Updated: Isnin Januari 4, 2010 MYT 7:07:54 PM

Kufur Jika Sokong Guna Kalimah Allah - Haron Din
BANGI: Mana-mana umat Islam yang menyokong keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan penggunaan kalimah 'Allah' dalam akhbar mingguan The Herald Catholic Weekly boleh membawa kepada kekufuran.
Timbalan Mursyidul Am PAS, Datuk Dr Haron Din berkata, menyokong kepada sesuatu perkara yang salah di sisi Islam juga secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya kekufuran dan syirik.
"Saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya supaya mempertimbangkan semula pendirian mereka.
"Kalau kita sokong perkara yang kufur, kita pun secara tak langsung akan kufur sama," katanya dalam sidang media di kediamannya di sini hari ini.

# Walau pun dalam tajuk keluaran 5.1.2010 Harakah Daily telah menegaskan “Jangan kelirukan atau politikkan kalimah Allah- PAS” namun pendirian ahli-ahli PAS tetap berbeza dan penulisan dibawah menunjukkan bahawa, PAS dan parti-parti lain secara tabiinya masing-masing tidak dapat lari dalam mengeluarkan kenyataan yang dipengaruhi strategi politik “

M Jusoff Taib   
TANGGAL 19 Disember, 2009 merupakan merupakan satu peristiwa bersejarah. Detik pemula masa depan demokrasi Malaysia. Tidak ayal lagi betapa pentingnya gerakan rakyat jelata Malaysia mengampu penyempuraan demokrasi Malaysia melalui pilihan raya ke-12 Mac, 2008. Ia telah melahirkan kekuatan imbang terhadap kekuasaan. Ini bererti rakyat telah memperolehi pengukuhan ke atas hak-hak mereka.

Suatu yang menarik adalah peranan PAS mahu pun DAP dalam hal menjayakan suatu komponen tandingan kepada BN dengan merealisasikan PR. Ia benar-benar menepati pepatah politik, “tiada yang mustahil dalam politik.” Tanpa komimen tinggi kedua-dua parti politik ini, Konvensyen Pakatan Rakyat yang jaya itu, akan menjadi mustahil.

Kita tahu DAP adalah sebuah parti sekular yang memperjuangkan satu bangsa Malaysia. Seperti mana-mana parti politik, politik DAP sebenarnya tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Idealisme DAP adalah mencapai negara bangsa yang sempurna dalam kemajmukan rakyat Malaysia. 

Dari segi idealisme politik, PAS tidak ada berkonflik apa-apa dengan idealisme DAP, kecuali ia sebuah parti politik yang berlandaskan agama – Islam. PAS bagi saya bukan sebuah parti berteraskan ideologi, tetapi berteraskan dogma suci Islam: wahyu/al-Quran. 


# Untuk kepentingan umat Islam Malaysia yang mengasihi perjuangan PAS (termasuk penulis sendiri), ada baiknya dipaparkan disini maklumat berikut yang dipetik dalam laman web DAP :

Formed in October 1965, Democratic Action Party (DAP) Malaysia was formally registered six months later on March 18, 1966 as a social democratic party “irrevocably committed to the ideal of a free, democratic and socialist Malaysia, based on the principles of racial equality, social and economic justice, and founded on the institution of parliamentary democracy”. (SETAPAK DECLARATION, made in the first DAP National Congress in Setapak, Kuala Lumpur on July 29, 1967)….

In October 1967, DAP joined 55 other social democratic, socialist and labour parties all over the world as a member of the Socialist International (SI) at the SI International Conference in Zurich, Switzerland….

As a member of the Socialist International (SI), DAP is one with democratic socialist or social democrats throughout the world fighting for the cause of humanity and social democracy……
The Socialist International is the worldwide organisation of social democratic, socialist and labour parties. It currently brings together 170 political parties and organisations from all continents. (List of members in full)….

Adopted at the XXII Congress of the Socialist International, São Paulo…..
To fight against all forms of discrimination based on gender, race, ethnical origin, sexual orientation, language, religion, philosophical or political beliefs…..
Full member parties (Asia)
Iraq                        Patriotic Union of Kurdistan, PUK
Israel                     Israel Labour Party
Israel                     Meretz-Yachad Party
Japan                    Social Democratic Party SDP
Lebanon              Progressive Socialist Party, PSP
Malaysia              Democratic Action Party, DAP
Mongolia         Mongolian People's Revolutionary Party, MPRP
Nepal                    Nepali Congress Party
New Zealand     New Zealand Labour Party, NZLP
Pakistan               Pakistan People's Party, PPP

Karl Marx (From Wikipedia, the free encyclopedia)
The Marxist conception of socialism is that of a specific historical phase that will displace capitalism and be a precursor to communism.

PROTOKOL 2  : Cendikiawan Zionis Yahudi
 Ideologi kita kini telah berhasil dengan gemilang. Kemenangan ideologi kita melalui otak Darwin, Karl Marx, Adam Smith dan Nitche. Pandangan pikiran mereka mampu menggoyahkan ketenagaan masyarakat dunia.

4.3      Pandangan Jemaah Islah Malaysia (JIM)

Harakahdaily   
KUALA LUMPUR, 5 Jan: Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) menyeru pihak agama Katolik agar berhati-hati menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mingguan Herald Weekly sebagaimana keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 31 Disember 2009 lalu yang membenarkan penggunaannya.

Presidennya, Zaid Kamaruddin berkata, ini kerana umat Islam amat sensitif jika nama Allah dikaitkan dengan perkara yang tidak selayaknya bagi Allah. 
Menurutnya, isu itu jauh lebih sensitif daripada isu kartun Nabi Muhammad yang disiarkan oleh media di Denmark tidak lama dahulu.
Mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu, beliau berkata ia bercanggah dengan Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam kepada orang Islam yang telah digazetkan di sepuluh buah negeri.

“Oleh kerana keresahan ini timbul ekoran keputusan mahkamah, JIM berpandangan penyelesaiannya juga harus dicari melalui proses undang-undang. JIM menyokong usaha segera kerajaan untuk merayu dan untuk memohon penangguhan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi itu,” ujarnya

4.4      Pandangan Parti Keadilan Rakyat
Merujuk kepada kenyataan kami pada 22 November 2009 mengenai perkara di atas, maka BIPPA PKR sekali lagi ingin menjelaskan pendirian kami mengenai hal ini.

Kami berpendirian bahawa, keinginan masyarakat bukan Islam menggunakan kalimah “Allah” sebagai Tuhan adalah suatu perkembangan yang positif dan perlu diterima secara terbuka dan tidak perlu pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan untuk menjadikan isu ini sebagai agenda politik untuk menampakkan bahawa merekalah jaguh dalam mempertahankan Islam di negara ini.
Sesungguhnya, kami melihat fenomena ini adalah manifestasi dari fitrah insani bahawa manusia memperakui penciptaan dunia oleh Allah SWT sebagaimana firmannya yang bermaksud:
“Dan jika kamu tanya mereka (orang kafir) siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah…” (Al Quran, Az-Zumar (39):38).

Adalah jelas bahawa penggunaan kalimah Allah untuk mengiktiraf dan membesarkan Allah sebagai Tuhan, adalah hak asasi setiap insan. Ini adalah serasi dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 (1) yang menjamin kedudukan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan dan lain-lain agama boleh diamalkan dengan aman dan damai.


Sesungguhnya, ini juga bersesuaian dengan muafakat Pakatan Rakyat yang diputuskan baru-baru ini…….

Dr. Muhd Nur Manuty
Pengerusi
Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama (BIPPA)
Parti KeADILan Rakyat.
05 Januari 2010
The Malaysian Insider Sunday January 24 2010
KUALA LUMPUR, Jan 23 — Ahli Parlimen Kulim-Bandar Baharu Zulkifli Noordin yang pernah mencabar rakan sejawatannya dari PAS, Khalid Samad agar tinggalkan parti itu awal bulan ini, hari ini membuat laporan polis kerana mengesyorkan agar enakmen agama yang melarang penggunaan kalimah “Allah” dan perkataan-perkataan lain berkaitan Islam sudah ketinggalan zaman dikaji semula.
Wakil rakyat dari Parti Keadilan Rakyat itu meminta Khalid yang juga Yang Dipertua PAS Shah Alam disiasat kerana mengeluarkan kenyataan berunsur hasutan, menghina dan memudaratkan keharmonian kaum.

Selain itu kata beliau, kenyataan Khalid kelmarin juga telah menghina Sultan Selangor sebagai ketua agama negeri dan Dewan Undangan Negeri yang telah meluluskan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Perkembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988.
“Kenyataan Khalid adalah satu kenyataan berunsur hasutan, menghina Sultan, Dewan Undangan Negeri dan umat Islam secara umum,” kata beliau dalam laporan polis yang dibuat di pondok polis Jalan Masjid India di sini kira-kira 6 petang tadi.

Zulkfili mahu polis menyiasat Khalid di bawah Akta Hasutan dan Seksyen 298 (A) Kanun Keseksaan serta enakmen berkenaan.

—KENYATAAN MEDIA UNTUK EDARAN SEGERA—
10hb Januari 2010
Sejarah menunjukkan kepada kita selama 14 abad ini, Muslim yang bertutur dalam bahasa Arab, penganut Kristian dan bangsa Yahudi, masing-masing menyembah Tuhan yang dikenal sebagai Allah. Sementara diakui keresahan umat Islam di Malaysia terhadap penggunaan kalimah Allah di kalangan penganut agama lainnya, tindakan seumpama menyerang gereja dan mengadakan protes hanya membantut usaha mencari penyelesaian…..

Api kebencian ini bolehlah ditudingkan kepada kegagalan Barisan Nasional yang diketuai Umno. Propaganda Umno yang berteraskan perkauman sempit terutamanya apabila berhadapan dengan isu penggunaan kalimah Allah serta retorika media yang dikongkong kerajaan, seperti Utusan Malaysia, yang meniupkan api kebencian, sewajarnya dipersalahkan berikutan dari serangan tersebut. Provokasi mereka bukan sahaja salah dari sudut undang-undang malah menzahirkan kempen 1Malaysia yang tidak tuntas serta bermuka-muka…..

Pakatan Rakyat akan berusaha memastikan dialog dan rundingan diadakan di semua peringkat seluruh negara. Saudara kita yang beragama Kristian perlu merasa selamat dan aman serta sedar bahawa kebebasan mereka untuk beragama adalah dijamin di negara ini……

ANWAR IBRAHIM
Ketua Pembangkang


4.5      Pandangan Kerajaan Malaysia
SAUDI GAZETTE  Sunday, 17 January 2010  -  01 Safar 1431

We do protect the rights of non-Muslims’

Faheem Al-Hamid, Executive managing editor of Okaz newspaper, caught up with the Malaysian premier during his visit to the Kingdom. The Malaysian PM discussed at length various issues ranging from Muslim-Christian riots in Malaysia to the global image of Islam.

Q. According to media reports, a row over the use of word ‘Allah’ by Christians in Malaysia resulted in the burning of around 10 churches. Is this a serious sign of growing extremism back home?

A. First of all I would like to clarify that only one church was burnt and only its administrative portion was set ablaze. The others were minor incidents, which do not really constitute burning at all. …………In order to find permanent solution to such problems, we are engaging the Christian community by conducting a dialogue with them and trying to work out a kind of mutually acceptable solution. On one hand, we have the Muslims who believe in the indivisibility of Allah, which is contrary to Christianity. However, it would be worthy to note that the non-Muslims in Malaysia have been using this term as a cultural practice for over 100 years. So, it is more of a cultural practice. They don’t mean any harm to the Muslims. So, we understand the problem. We know where both sides are coming from.
   16 Januari 2010 / 30 Muharam 1431
Kristian Sabah, Sarawak boleh guna kalimah Allah
KUALA LUMPUR 15 Jan. - Penganut Kristian di Sabah dan Sarawak dibenar menggunakan kalimah Allah dalam upacara sembahyang dan keagamaan kerana secara tradisinya ia telah diamalkan sejak dahulu lagi.

Langkah itu juga mengambil kira kebiasaan penduduk Islam di kedua-dua negeri berkenaan terhadap amalan penganut Kristian itu.

Bagaimanapun Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz berkata, penganut Kristian dan pihak gereja di Semenanjung tetap tidak dibenarkan menggunakan kalimah Allah di dalam sebarang upacara keagamaan termasuk penerbitan.

Larangan tersebut katanya, turut melibatkan penganut Kristian Sabah dan Sarawak yang tinggal di Semenanjung……
''Umat Islam di Semenanjung tidak dapat menerimanya kerana perkataan Allah tidak pernah digunakan di dalam upacara agama (Kristian) sehinggalah baru-baru ini.

''Oleh itu mereka (umat Islam) telah mempersoalkan motif di sebalik penggantian perkataan Tuhan dengan perkataan Allah,'' jelasnya.

Jelas Mohamed Nazri, Perlembagaan Persekutuan juga telah menetapkan bahawa agama lain tidak boleh disebarkan di kalangan masyarakat Melayu Islam dan ia berkuat kuasa di semua negeri di Malaysia.

Dalam pada itu beliau berkata, penganut Kristian perlu sedar bahawa penggunaan kalimah Allah sama ada di dalam upacara agama atau di dalam penerbitan di Semenanjung merupakan satu perkara yang amat sensitif bagi umat Islam.
''Kerajaan sebenarnya bertanggungjawab untuk menghentikan sebarang tindakan provokasi yang boleh mencetuskan huru-hara khususnya yang menyentuh isu agama dan kaum walaupun tiada undang-undang menyatakan ia salah.

''Sebagai contoh, tiada undang-undang yang menyatakan memijak kepala lembu salah tetapi apabila dilakukan oleh sekumpulan orang Melayu di hadapan kuil, tindakan terpaksa kita ambil atas alasan mereka tidak menghormati agama Hindu,'' tambahnya……

4.6      Pendekatan Berbeza Antara Perdana Menteri DSMNTAR Dan Ketua           Pembangkang DSAI
   Wednesday January 27, 2010


Two approaches to ‘Allah’ issue - ANALYSIS By JOCELINE TAN joceline@thestar.com.my
Articles in the Wall Street Journal by Datuk Seri Najib Tun Razak and Datuk Seri Anwar Ibrahim show their contrasting approaches and political styles.

DATUK Seri Anwar Ibrahim has been on the ceramah trail the past couple of weeks. The last time he was this busy was when making his comeback as Permatang Pauh MP more than a year ago.
His sodomy trial starts next Tuesday and all this political activity is a sort of pre-trial campaign to reach out to as wide an audience as he can.

The Opposition Leader’s oratory at these ceramah have assumed a certain pattern.

Apart from providing his take on the forthcoming trial, his chief target has been Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak, the man who stands in the way of his political ambitions.
The PKR leader has also been at pains to explain his party’s stand on the controversial “Allah” issue and at times, has come across as rather defensive especially when the audience is Malay and rural.

An overwhelming majority of Malay-Muslims are very uncomfortable with the High Court ruling in allowing the use of the word “Allah” in The Herald and Anwar has been grappling with the Malay-Muslim sentiment on the ground.
But his stand would go down well with the Western liberals who want to see Islam in a way convenient to them.
This came across quite clearly in the Wall Street Journal which published two articles yesterday on the issue – one by Najib and the other by Anwar.

Najib’s piece was titled, “Finding Unity in Diversity” while Anwar’s carried the heading, “Muslims have no Monopoly over ‘Allah’.”

The articles were quite a contrast, not only in content but in reflecting the priorities and political styles of the two men.
The Allah issue has become very political and at the same time very personal to the religious beliefs of the various communities.

Najib chose not to take the political argument. He pointed out that citizen action and spirit had prevailed in helping to maintain calm and peace following attacks on places of worship.
There is no denying Najib has been under a great deal of pressure over this issue and he admitted there are passionate views on many sides and that this was a complex issue that the Government was trying to resolve ……

As he put it: “I am determined that the vandalism of the places of worship and arson at the Tabernacle (the church that suffered the most damage) and the powerful response from everyday Malaysians can be transformed into a moment from which we can learn.”

Anwar, in his article, offered a concerted argument why Muslim do not own the word Allah.

But the politician in Anwar dominated in his article and he pinned the blame for what had happened squarely on reckless politicians, the mainstream media and NGOs linked to Umno. He accused these quarters of fermenting fear to divert attention from controversial court decisions and missing jet engines. 

It was the written form of what he had been saying at many of his ceramah, a political attack on his chief nemesis Najib and the ruling coalition.

He went beyond the Allah issue and pronounced this country as going down the drain because of corruption, incompetence and religious extremism.

He said the vision of Malaysia as a peaceful and stable location was in peril.

Anwar, some fear, is about to launch a repeat what he had done back in 1998 when he came under siege for charges of corruption and sodomy. He blamed Tun Dr Mahathir Mohamad for his troubles and in his anger, he not only ran down the former Prime Minister but the system and the country on the international front.

Anwar, they say, should try to draw the line between his personal issues and his politics from that of the country’s interests. There is no denying that race relations have been affected by what has happened. Malaysians of all races are concerned about the future.

Some are pessimistic, others more hopeful. But what everyone wants now are solutions rather than finger-pointing. Everyone wants a peaceful and acceptable solution to the “Allah” issue and the politics of blame will not help.

            Memandangkan kenyataan berikut adalah dari sumber berautoriti dari Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, maka diterakan disini keputusan sepenuhnya untuk tatapan pembaca :

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Mengenai Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah
Bil. Muzakarah : Kali Ke-82 Tarikh : 5 Hingga 7 Mei 2008
Tempat : Holiday Villa Hotel & Suites, Alor Star Kedah


1) Ulasan/Hujah
 
i. Perkataan Allah yang digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah Yang Maha Esa dan lafaz Allah yang telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada ‘Tuhan Bapa’ iaitu salah satu oknum daripada akidah triniti. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh Reverand Datuk Murphy Pakiam, Archbishop of Kuala Lumpur bahawa perkataan Allah telah lama digunakan oleh orang-orang Kristian sejak sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w. Selain daripada itu, lafaz Allah juga tidak pernah disebut di dalam teks bahasa Greek yang merupakan bahasa asal penulisan Bible. Ini adalah kerana perkataan Tuhan di dalam bahasa Greek adalah ‘Theos’ bukannya Allah.

ii. Perkataan Allah juga tidak pernah terdapat di dalam bahasa asal Perjanjian Lama yang dikenali sebagai Taurat dan Perjanjian Baru yang dikenali sebagai Bible. Ini adalah kerana Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew manakala Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greek. Perkataan Hebrew yang membawa maksud Tuhan ialah El, Eloh, Elohim dan juga Yhwh.

iii. Kalimah Allah Lafz al-Jalalah adalah khusus dan mutlak untuk agama Islam dan mafhumnya berbeza dengan mafhum Allah yang digunakan oleh agama lain seperti Kristian.

iv. Perintah mahkamah yang dipohon oleh Catholic Herald Weekly untuk mengisytiharkan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan bukan eksklusif kepada agama Islam boleh memberi kesan yang besar kepada kedudukan agama Islam sekiranya orang Islam sendiri tidak peka dan perhatian yang sewajarnya tidak diberikan oleh pihak berkuasa agama di negara ini.

v. Walaupun dari segi sejarah kalimah Allah telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam lagi, namun penggunaannya adalah berbeza dan perlu dilihat dari segi substancenya. Kalimah Allah yang digunakan oleh Kristian adalah bersifat Taslis dan syirik, sedangkan bagi Islam ia bersifat tauhid.

vi. Kalimah Allah merupakan lafaz suci yang perlu dijaga dan berkait dengan akidah. Umat Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahawa Islam meraikan agama lain hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada agama dan umat Islam.

vii. Umat Islam perlu tegas dalam menjaga kesucian dan identiti agama kerana bersikap terlalu terbuka sehingga membenarkan perkara-perkara yang menjadi hak Islam disalahgunakan oleh agama lain adalah amat merbahaya kerana matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama.

viii. Kalimah Allah sebenarnya tidak ada di dalam Bible, yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi di dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemahkan sebagai Allah.

ix. Isu penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam ini melibatkan isu berkaitan Siasah Syar’iyyah dan Kerajaan wajib menjaga kesucian agama dan umat Islam. Fatwa perlu dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri supaya kesucian agama dan akidah umat Islam dapat dipertahankan.

x. Pertimbangan Jawatankuasa dalam melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam bukan hanya dilihat dari aspek keselamatan, tetapi faktor utama adalah berasaskan kepada akidah dan kesucian agama Islam.

xi. Dalam keadaan di mana agama dan umat Islam dihimpit dengan pelbagai gerakan yang cuba menghakis kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara, umat Islam perlu bersatu dan menunjukkan ketegasan dalam menjaga maruah agama.

xii. Larangan terhadap penggunaan kalimah Allah ini telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 16 Mei 1986 yang memutuskan empat (4) perkataan khusus iaitu Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah tidak dibenarkan penggunaannya oleh bukan Islam. Pada masa ini terdapat 10 buah negeri telah memperuntukan larangan penggunaan kalimah Allah dalam Jadual kepada Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam kecuali Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan yang masih dalam proses menggubal Enakmen ini.

2) Keputusan

i. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain.

ii. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.


4.8    Pandangan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas 

Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas on Usage of word "ALLAH" On December 13, 2009, during the Worldview of Islam  Seminar organized by the Assembly of Muslim Intellectuals or Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM), there was a question being posted to Professor Al-Attas regarding the polemical usage of the word "Allah" by the non-Muslims.
 
Below is the transcript of his brief-but-yet- concise enlightening remarks. As a word of caution, though, one must not only rely on this brief transcript alone to understand the whole spectrum of Prof. Al-Attas' view about this theological matter. Further thorough elucidation of his thought can be found in numerous works of this great  Muslim scholar of this age, such as Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Islam and Secularism, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu  and A Commentary on Hujjat al-Siddiq of Nur al-Din al-Raniri.


Question
: The using of kalimah  “Allah” by other people in this country


Answers by Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas :

Well I have been talking about this long time ago. I remember about this in ISTAC, when we first established ourselves (late 80’s and early 90’s), I think the Arcbishop of Penang was asking this question. And I have answered that.


And then we had a meeting with the Archbishop of Kuala Lumpur and about all the representatives of Christianity, including the ministers, we had a meeting at ISTAC.


And I said, “Why you want to use the word ‘Allah’ for yourself?”


They said “we going to pray in Bahasa
Malaysia

That’s the way they put it. So my answers to them, “Why you have to change praying into Bahasa Malaysia . You have been praying in English all the time. Why suddenly change into Bahasa Malaysia ?”


Ok, so they said they want to change so that it more patriotic. Then in that case I’m saying that “why don’t you use Tuhan while praying in Bahasa Malaysia ? Because you are talking about God isn’t it?…God is not just a name…”Allah” is a name of this Being whom you called God… and in fact a Being whom even higher than what you called to be God”


And then I said, “ …and “Allah” is not from Bahasa Malaysia. It is not a national language. It belongs to the language of Muslim all over the world . Therefore your argument using this for the word “Allah” does not fit into your idea of God. Because “Allah” does not have a son,  It is not one of three (Trinity), that is why out of respect to Allah we can’t allow you to use this.“


But when we Muslim, when we write in English we say God, or when we talk to people we say God but we mean “Allah”…but they cannot say when they speak about God it means “Allah” as they don’t mean it.


So in this particular respect, we have to be clear about this, not was-was (hesitate).. . .whomever responsible in our governing, they have to be clear about this and to explain to others.
 

We agree you want to use God, then use Tuhan as we also use that…but we understand in the
Malay language that Tuhan is not a translation of Allah ..that is why we say “ tiada Tuhan melainkan Allahnot “ tiada Tuhan melainkan Tuhan ”. We don’t say “there is not God but God”..at least the ulama’ among the Muslim Malays, we understand what is the meaning of that (word “Allah”).

So “Allah” cannot be translated as no language has translated Allah.
 The Arabs themselves they only use that after Islam..although the word existed (before)..the Christians Arab they also did not use Allah (in theological, epistemological and ontological sense in the same manner as the Muslim)..if they say that it is just a language..they talking about language..because they say “Allah” like the Muslim when they ( melatah )…

So it appears they want to do that in order to confuse the Muslim into thinking that all the same ...that is why I say one of the problems about religion is the nature of God ..about who Allah is..that is why in Arkanul Iman (The
Pillars of Faith), the first thing is “amana billah ”.  

“Who is this Allah?” and that need to be explain at higher institution in a proper way…


So we have answer the question. It is not proper to allow them using this, since they asking us and there is no point bringing this to court since this is not a matter of court to decide it whether they have the freedom to use it or not. It is up to the Muslims.


But then if they used it and said “in
Indonesia they have use it, why can’t we?”…but it is because of the Muslims..if Muslims don’t care they will go on and use it...and in Indonesia they are using not only that, other things they even call it “choir” as “ selawat ”. Choir is not a “ selawat ”, as “ selawat ” is for Prophet..it’s not singing hymn..

And they also talk about..in Indonesia they are also confuse..Muslims. .that is why this thing happen. Sometimes the language when you come across English words like
Prophet of Doom in Indonesia they said “Nabi celaka”. How can there be “Nabi celaka”? What is meant by the “Prophet of Doom” is…even the word Prophet in English does not mean “Nabi” only…it means “ yang meramalkan malapetaka ”..that what it means…so the “Prophet of Doom” means “ yang meramalkan malapetaka ”, not “Nabi celaka”.

They (the Muslims in Indonesia ) seem not to bother about this. What we can say is that ultimately well they say “God is not Allah”...well if you want to use the word God, we are saying we also use the word God, we refer to Allah as we know and we are not saying that your God ultimately will not refer to Allah. You can’t run away from Allah. You can only escape Him and so in the Qur’an (surah An-Naas) says: “ Qul aAAoothu birabbi annas, Maliki annas,
Ilahi  annas ”. He (Allah) is saying “ I am the real Ilah  (God) of naas  (mankind)”, although mankind (non-Muslim) does not interpret it that way.


4.9    Pandangan Bekas Mufti Perlis, Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin

Isu Nama Allah: Garis Panduan Penggunaan Nama Allah
Disiarkan pada Jan 04, 2010 dalam kategori Kenyataan &  Penjelasan
Di sini saya mencadangkan beberapa perkara untuk diteliti dalam isu penggunaan nama Allah oleh mereka yang bukan Islam.

Seperti mana yang saya sebutkan dalam artikel saya pada tahun 2007 yang bertajuk “Beza Antara Merebut Nama Allah Dan Mempertahankan Akidah” bahawa isu ini lebih bersifat tempatan atau keselamatan setempat, bukan membabitkan larangan secara khusus dari nas-nas Islam. Harap kenyataan ini dibaca bersama dengan artikel tersebut.

Kristian Arab dan juga musyrikin Mekah dahulu juga menyebut Allah sebagai Tuhan. Nas-nas al-Quran dan al-Sunnah tidak membantah hal tersebut. Namun dalam konteks Malaysia, perkara ini agak baru. Ia menimbulkan kegusaran terutama disebabkan berbagai persoalan yang timbul, antaranya apakah maksud yang terselindung di sebalik tuntutan ini?!

Juga di pihak umat Islam sendiri, pendidikan akidah Islam tidak ditekankan secara yang sepatutnya. Kita lebih banyak menumpulkan soal fekah sehingga melupai pokok yang lebih penting iaitu akidah. Inilah sebabnya ramai orang melayu sekalipun bersolat, ada yang mudah terpengaruh dengan khurafat, bomoh, tahyul dan seumpamanya.

Jika kita jelas dalam persoalan akidah, tentu unsur-unsur seperti itu, pengaruh kristianisasi, unsur-unsur agama lain tidak dapat mengelirukan akidah dan pemikiran umat. Isu nama Allah ini sepatutnya menyedarkan kita keperluan menegaskan soal akidah dan batas-batas iman dan kufur.

Untuk mengelakkan ketegangan yang tidak baik untuk negara dan kehidupan masyarakat yang berbilang agama dan kaum, maka saya sekadar mencadangkan beberapa pekara berikut sebagai garis panduan yang patut diambil perhatian oleh pihak kerajaan;
 1. Nama Allah tidak boleh dipanggil melainkan hanya kepada tuhan yang sebenar. Maka dengan itu tiada pihak yang boleh menamakan sekutu-sekutu Allah yang didakwa oleh manusia sebagai tuhan atau perantara tuhan sebagai Allah. Ini seperti memanggil berhala, atau batu, atau patung, atau manusia dengan panggilan Allah. Jika ini berlaku, muslim memang wajar menentang dan membantah. Musyrikin Quraish yang memanggil tuhan sebenar Allah tetapi mensyirikkanNya, pun begitu tidak menamakan berhala mereka dengan nama Allah, sebaliknya menamakan berhala-berhala mereka dengan panggilan al-Lata, al-‘Uzza, Manat dan seumpamanya.

 1. Manusia memang sewajar memanggil tuhan yang sebenar Allah. Ini juga membuktikan ajaran Islam yang memanggil tuhan ‘Allah’ itulah yang benar. Maka, tidak mengapa, bahkan sepatutnya semua manusia tanpa mengira agama menyatakan “Allah yang menciptakan alam”, “Allah yang menurunkan hujan”, “Allah menyuruh kita melakukan kebaikan” dan seumpamanya. Perkataan-perkataan itu benar. Adalah tidak wajar seorang muslim membantah apabila mendengar bukan muslim menyatakan perkara seperti itu. Bahkan al-Quran menyebut: (maksudnya) “Dan sesungguhnya jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Ucapkanlah (Wahai Muhammad): “Alhamdulillah” (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal (untuk memahami tauhid) (Surah al-Ankabut ayat 63).

 1. Jika mereka akur Allah adalah Tuhan sebenar, lalu mereka memanggilnya dalam ibadat mereka maka seorang muslim tidak boleh mengganggu urusan ibadah agama lain. Walaupun Islam mempertikaikan kesyirikan mereka, tetapi kebebasan beribadah adalah hak setiap agama.

 1. Bukan muslim tidak boleh menggunakan nama Allah untuk penyebaran dakyah yang menghina Islam. Ini seperti mempersendakan Allah dalam sebaran kepada masyarakat Islam atau mempermain-mainkan nama Allah dalam tulisan, lukisan, filem dan seumpamanya seperti yang sering berlaku dalam masyarakat Barat.

 1. Bukan muslim tidak boleh memputarbelitkan ajaran Islam dengan mempergunakan nama Allah sebagai umpan. Tindakan provokatif seperti itu wajar diambil tindakan tegas. Adalah menjadi prinsip kemanusiaan yang dipegang oleh Islam bahawa tiada siapa pun boleh memutar belitkan maksud ajaran pihak lain. Orang Islam juga tidak boleh memutarbelitkan ajaran agama lain.

 1. Menyebut nama Allah dalam pergaulan antara muslim dan bukan muslim dengan cara yang hormat dan mengagungkan Allah seperti bukan muslim menyebut kepada muslim “semoga Allah merahmati kamu”, atau “semoga Allah memberi rezeki kepada kamu” adalah diizinkan. Bahkan itulah yang sepatutnya. Nabi s.a.w ketika membuat perjanjian dengan Quraish Mekah juga masing-masing menggunakan nama Allah seperti hadis Muslim: Sesungguhnya Quraish membuat perjanjian damai dengan Nabi s.a.w. Antara wakil Quraish ialah Suhail bin ‘Amr. Sabda Nabi s.a.w : barangkali aku boleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail: Adapun Bismillah (dengan nama Allah), maka kami tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka tulislah apa yang kami tahu iaitu BismikalLahumma (dengan namaMu Ya Allah!)”.
Ini adalah beberapa cadangan saya mengenai hal ini untuk dijadikan garis panduan kepada rakyat Malaysia agar kita tidak merusuh disebabkan isu ini. Sebaliknya, hendaklah setiap pihak menghormati sensitiviti pihak yang lain.

5.      WAQI’ ATAU SITUASI UNIK PENUBUHAN PERSEKUTUAN NEGARA MALAYSIA 


Walau apa pun yang diperkatakan olih masyarakat luar, sebarang pendapat terhadap isu yang sedang diperbahaskan perlu dan mestilah mengambil kira sejarah dan scenario penubuhan Negara Malaysia. Masyarakat wajib menghormati inti pati kemajuan bumiputra sesebuah negara selagi negara tersebut tidak mengganggu ketenteraman negara lain. Setiap bangsa mempunyai budaya, sejarah dan keistimewaan sendiri. Maka diterakan disini untuk manfaat pembaca, khususnya generasi muda, petikan-petikan berikut sejarah penubuhan Tanah Melayu atau Malaya dan seterusnya Persekutuan Malaysia yang ada kaitannya sekitar hal ehwal masyarakat Melayu Islam Malaysia.

Ketuanan Melayu (From Wikipedia, the free encyclopedia)

Ketuanan Melayu (Malay for Malay supremacy or Malay dominance[1]) is the claim that the Malay people are the tuan (masters) of Malaysia. The Malaysian Chinese and Indian-Malaysians who form a significant minority in Malaysia, are considered beholden to the Malays for granting them citizenship in return for special privileges as set out in Article 153 of the Constitution of Malaysia. This quid pro quo arrangement is usually referred to as the Malaysian social contract. The concept of ketuanan Melayu is usually referenced by politicians, particularly those from the United Malays National Organisation (UMNO), the most influential political party in Malaysia.

The idea of Malay supremacy gained attention in the 1940s, when the Malays organized themselves to protest the Malayan Union's establishment, and later fought for independence. During the 1960s, there was a substantial effort challenging ketuanan Melayu led by the People's Action Party (PAP) of Singapore — which was a state in Malaysia from 1963 to 1965 — and the DAP after Singapore's secession. However, the portions of the Constitution related to ketuanan Melayu were "entrenched" after the racial riots of 13 May 1969, which followed an election campaign focused on the issue of non-Malay rights and ketuanan Melayu……………….

The concept of ketuanan Melayu was largely misconceived by others; the ethnic Chinese and Indian immigrants, forming a small percentage of the population, did not see themselves as Malayans.[2] A report by the British Permanent Under-Secretary of State for the Colonies in the early 1930s found that "the number of non-Malays who have adopted Malaya as their home is only a very small proportion of the whole population".[3]

Early Malay nationalism

Prior to the Federation, non-Malays were generally uninvolved in Malayan politics and nationalism, both essentially Malay in nature; being more interested in the politics of their respective homelands, non-Malays never significantly backed the Malayan Union openly but their silence was a support to it.[26] …..The lack of interest in or loyalty to Malaya amongst the non-Malays seemed to justify ketuanan Melayu — Malay self-rule…….

Towards independence

Its initial goals achieved, UMNO established itself as a political party to fight for independence. At the same time, the Malayan Communist Party (MCP) launched an armed insurgency to form a communist government in Malaya, culminating in the Malayan Emergency which lasted until after independence. The insurgency was marked by a clear racial divide; opposition to the insurrection was almost entirely Malay, while Chinese dominated the communist ranks. The British encouraged the establishment of the Communities Liaison Committee (CLC), comprising the top echelon of Malayan politicians from different communities, to address sensitive issues, especially those related to race. Compromises on a number of issues, including citizenship, education, democracy, and Malay supremacy, were agreed on.

Possible origins of ketuanan Melayu

According to many historians, the root cause of ethnic strife and ketuanan Melayu was a lack of mixing between the Malays and non-Malays. Because most migrants came as British "guest workers", they felt little need to integrate into Malay society. Few even bothered to learn the Malay language. An exception to this were the Straits Chinese, who managed to assimilate reasonably well, despite the assimilation taking 600 years including intermarriage.

[edit] The Alliance

Although UMNO supported ketuanan Melayu, it formed an "Alliance" with the MCA and the Malayan Indian Congress (MIC) to contest the 1955 Federal Legislative Council elections…. Although initially dismissed as a marriage of convenience, the Alliance won 51 out of 52 seats available. The sole remaining seat went to the Pan-Malayan Islamic Party (PMIP; later known as PAS), a Malay-based party and strong advocate of ketuanan Melayu….

Independence and Malaysia

[edit] Independence and the Constitution

The Federation of Malaya became officially independent of the British Empire in 1957. The new state's Constitution contained provisions, such as Article 153, guaranteeing the Malays certain privileges as a form of affirmative action. The Reid Commission, which drafted the Constitution, stated that Article 153 was to be temporary in nature, and should be reviewed by Parliament 15 years after independence.[45] The Constitution itself did not explicitly state this, however, nor did it clarify the purpose of Article 153. It did declare all Malayans equal under the law, without mention of "Malay sovereignty" or any other ideas related to ketuanan Melayu. Jus soli citizenship — the granting of citizenship to anyone born in the Federation — was also granted, albeit without retrospective effect; it was a major concession by the Malays, who had vigorously campaigned against jus soli citizenship in the Malayan Union.[46]

On the other hand, Malay and Islam became the national language and official religion, while the Malay rulers remained. This was taken to mean that the Malays were accorded deference as the definitive people of Malaya — i.e. being a Malayan would be the same as being a Malay — and in the eyes of many, gave Malaya a Malay identity.[47] One academic suggested that "The Malays have a deep-rooted feeling that they alone are the bumiputras, the sons of the soil, and as such have certain special rights over the land." Indeed, the Tunku said in 1964 that "It is understood by all that this country by its very name, its traditions and character, is Malay. ... In any other country where aliens try to dominate economic and other fields, eventually there is bitter opposition from the indigenous people. But not with the Malays. Therefore, in return, they must appreciate the position of the Malays..."[33] It has been suggested that a Malaysian nationality did not emerge because "all the national symbols in Malaysia were derived from the Malay tradition".[48]
The constitutional provisions, which have been referred to as the "Malay Agenda", evoked little sentiment from non-Malays, despite most of them gaining citizenship and thus becoming theoretically equal to Malay citizens under the Constitution. This could be attributed to acceptance of the social contract, of which one historian wrote: "At the elite level, non-Malays recognized that Malays were politically superior by virtue of their indigenous status and that the Malaysian polity would have a Malay character ... Malays were to be assured of safe majorities in both the state and federal parliament ... Malays would control the highest positions of the government and ... dominate members of the federal cabinet." A Malay historian wrote that "In return the Chinese gained more than overseas Chinese in Southeast Asia had dreamed of — equal citizenship, political participation and office holding, unimpaired economic opportunity, and tolerance for their language, religion, and cultural institutions."[50]


TIADA PERHAMBAAN DALAM KONSEP KETUANAN MELAYU (Dari : BLOG PERDANA - Penggerak Minda Rakyat) - Written on November 5, 2008 by admin

Artikel 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan penduduk asal Malaysia, secara kumpulannya dirujuk sebagai Bumiputera. Artikel menjurus bagaimana kerajaan pusat melindungi kepentingan kumpulan-kumpulan ini dengan mendirikan kuota kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam. Ia juga biasanya dianggap sebagai sebahagian daripada sosial kontrak, dan biasanya dikatakan sebagai pertahanan legal bagi ketuanan Melayu.
Kamus Dewan mentakrifkan istilah ‘ketuanan’ sebagai membawa maksud hak menguasai dan memerintah sama ada sesebuah negeri, daerah dan sebagainya.
Istilah ‘ketuanan’ juga dirujuk sebagai kedaulatan. ‘Ketuanan’ berbeza dengan perkataan ‘tuan’ yang membawa maksud orang tempat menghambakan diri. Contohnya, ‘dahulu orang kulit putih di Amerika banyak yang menjadi tuan kepada hamba abdi terdiri daripada bangsa Negro’.

Oleh itu apabila dibangkitkan bahawa istilah ketuanan Melayu kononnya membawa maksud kekuasaan Melayu dalam konteks sehingga boleh menghambakan bangsa lain, maka ia kesimpulan yang tidak tepat dan mesti diperbetulkan.

Bukan sahaja maksud ketuanan Melayu telah disalahertikan oleh orang bukan Melayu, malah secara realitinya boleh dilihat dengan jelas siapa sebenarnya yang menjadi ‘hamba’ kepada siapa.

Hakikatnya, kebimbangan istilah ketuanan Melayu kononnya menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan kaum-kaum bukan Melayu mesti berasaskan kepada fakta yang berpijak di bumi nyata.

Sehubungan itu, rakyat negara ini tidak terlalu sensitif terhadap istilah ketuanan Melayu sebaliknya mereka harus melihat perkara itu secara positif dari sudut sejarah dan perlembagaan negara. Apa yang paling penting, setiap rakyat perlu memahami bahawa maksud ketuanan Melayu itu, tidak bermakna kaum Melayu adalah tuan dan bukan Melayu adalah hamba.

Istilah Ketuanan Melayu ini merujuk kepada sejarah bahawa negara ini pernah diperintah Sultan dan Raja-raja Melayu, yang merupakan tuan kepada tanah Melayu yang sudi memberikan kuasa mereka kepada rakyat melalui penerimaan sistem Raja Berperlembagaan, memandangkan mengikut perlembagaan negara, Sultan dan Raja-Raja Melayu adalah simbol kepada ketuanan Melayu di negara ini, seperti mana di negara-negara barat lain yang mempunyai Raja.

Kita sendiri tidak tahu mengapa ketakutan terhadap ketuanan Melayu muncul secara tiba-tiba terutamanya dalam keadaan orang bukan Melayu menikmati kehidupan yang cukup sempurna di negara yang satu ketika dulu bernama Tanah Melayu.

Memperhambakan Sejarah sendiri membuktikan bahawa Melayu tidak pernah memperhambakan kaum-kaum lain pada bila-bila masa sekali pun. Melayu berjuang membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah bukan demi kepentingan Melayu semata-mata. Hasil kemerdekaan dan kemakmuran Tanah Melayu dikongsi dengan kaum-kaum lain demi memastikan perpaduan dan kemakmuran sentiasa terjalin dengan kukuh serta sentiasa bertolak ansur dan beralah demi menjaga hati saudara yang bukan sebangsa yang menjadi rakyat di negara ini.
Catatan dalam Artikel 153 Perlembagaan Malaysia juga bukanlah bermakna sepenuhnya kuasa veto itu terletak di tangan bangsa Melayu, dalam menyediakan Hak Istimewa kepada ketuanan Melayu, bangsa-bangsa lain juga bebas memperjuangkan ‘ketuanan’ mereka masing-masing samada dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Mereka bebas untuk mengamalkan budaya dan cara hidup sendiri, bebas dalam meningkatkan taraf ekonomi kaum, bebas beragama, bebas meneruskan sistem pendidikan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dengan mengekalkan pengajaran bahasa ibunda masing-masing dan sebagainya. Faktor ini membuktikan bahawa konsep Ketuanan Melayu itu, bukanlah satu konsep yang mengiktiraf bahawa bangsa Melayu itu menjadi tuan, sementara kaum-kaum lain menjadi hamba kepada bangsa Melayu. Negara mana yang memberi kelonggaran seluas ini sedangkan bukankah orang yang mendatang mesti menyesuaikan diri dengan negara yang dikunjunginya.

Ketuanan Melayu dan Menteri Besar Perak
Thu | Mar 13, 08 | 12:37:16 am MYT

 Sekitar 1999 atau mungkin 2000, saya dan rakan-rakan mahasiswa pernah bertemu Dato' Dr Siddiq Fadhil atas nama kunjungan dan ziarah….Beliau kini adalah Presiden Wadah dan mantan Presiden Abim sekitar 80-an….Baginya, Umno bukanlah pihak yang memperjuangkan Ketuanan Melayu…."Nak tahu buktinya?" soal beliau… "Tunggu sekejap, saya ambil tesis disertasi saya….

Umno menolak Ketuanan Melayu?
….Penyelia beliau adalah Prof Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas yang pada saat itu ialah pensyarah UKM….Yang sempat saya ingat dan catit, menurut tesis itu bahawa hal Umno menolak Ketuanan Melayu memang tercatat di dalam Parliamentary Debates entah volum ke berapa, saya tidak ingat. Tapi, beberapa hal penting adalah sebagai penjelasan di bawah ini:-
Parti yang berusaha keras memajukan usul berhubung Ketuanan Melayu ialah Parti Islam SeMalaysia (PAS) yang menggesa agar usul itu diperjelaskan dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini perlu dibuat bagi menjelaskan negara ini milik Melayu.

Usul tersebut, kalau tidak salah ingatan saya telah dibawa oleh seorang ahli Parlimen PAS Hulu Terengganu, Haji Hassan Adli. Bagaimanapun, usul tersebut ditolak oleh Umno pada ketika itu dengan menggunakan kuasa majoriti 2/3 daripada suara ahli-ahli Parlimen.
"Jadi, bagaimana Umno boleh mendakwa mereka menegakkan Ketuanan Melayu?" soalnya.

Bangsa lain akur Ketuanan Melayu secara tersirat

Dr Siddiq menambah, dalam hal Ketuanan Melayu ini, secara tersiratnya, bangsa lain pun sudah mengakui kewujudannya. Beliau menarik perhatian kami berasaskan perbualannya bersama seorang ahli politik DAP di Perak sebelum ini, mungkin di Kinta atau di Ipoh.
"Saya tak tahu apa pendirian kaum Cina dan ahli politik yang lain. Tetapi, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan beberapa orang pimpinan DAP di Perak sendiri.
"Mereka sendiri beritahu saya bahawa ini negeri Melayu. Walaupun mereka menang, tapi peluang untuk menjadi Menteri Besar itu mustahil. Semua ini kerana sultan akan memilih orang Melayu sebagai Menteri Besar pada akhirnya," kata beliau…..

…British melalui perlembagaan dan desakan orang-orang Melayu telah memutuskan kedudukan raja-raja Melayu sebagai penaung Islam di negeri-negeri. Menurut catatan sejarah, khasnya Sulalatus Salatin, raja-raja Melayu telah pun mula mendapat kedudukan seperti itu, iaitu sebagai penyelamat dan pelindung agama…..
Sekolah Pemikiran Pendang,
11:53 p.m, 12 Mac 2008.
_

5.1      Manhaj Melayu


Memandang kekeliruan yang telah berlaku disebabkan ketandusan fakta sejarah kepada generasi muda, maka dicadangkan penjelasan dalam bentuk Prinsip Pembentukan Masyarakat Melayu Malaysia yang kami istilahkan sebagai “Manhaj Melayu
           

           
                       
                       
           
(Rajah-rajah diatas adalah hasil Research & DevelopmentBRAIN-04)
Dr. Mahathir kecewa parti Melayu bantu kaum sendiri
Oleh MOHD. RAFIE AZIMI
rafie.azimi@utusan.com.my
http://www.utusan.com.my/pix/2010/0131/Utusan_Malaysia/Muka_Hadapan/mh_04.1.jpg
DR. Mahathir Mohamad mengangkat keris tanda simbolik pelancaran Perkasa Selangor di Dewan Serbaguna MPAJ, Hulu Kelang, semalam. Turut hadir Noh Omar (dua dari kiri) dan Ibrahim Ali (tiga dari kiri).KUALA LUMPUR 30 Jan. - Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, tiga parti utama orang Melayu iaitu UMNO, Pas dan Parti Keadilan Rakyat (PKR) terlalu 'asyik' mendapatkan sokongan bukan Melayu sehingga tidak mempedulikan rintihan kaum mereka sendiri.
Bekas Perdana Menteri itu berkata, ketika ini apa jua tuntutan bukan Melayu, sama ada beralas undang-undang, Perlembagaan atau perjanjian lalu, akan dilayan oleh parti-parti berkenaan.
Beliau percaya tindakan itu berpunca daripada keyakinan mereka yang menyedari bahawa orang Melayu tidak mempunyai banyak pilihan ketika pilihan raya dan akan tetap menyokong mereka.
"Tidak perlu saya nyatakan apa yang menyebabkan kita berasa kecewa. Tetapi kita lihat orang yang dulu kata orang Islam jika berkawan dengan bukan Islam akan jadi kafir, sekarang peluk cium orang bukan Islam dan dihalalkan segalanya bagi mereka kerana orang Melayu tetap akan bagi sokongan.
"Ia bukan tindakan yang bijak. Orang Melayu rasa tidak boleh lagi bergantung pada parti-parti politik, sebab itu ditubuhkan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) untuk menyuarakan pendapat mereka," katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan lebih 2,000 hadirin pada majlis pelancaran Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (Perkasa) Selangor di Dewan Serbaguna Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ), Hulu Kelang di sini hari ini…..
Dr. Mahathir menambah, terdapat beberapa NGO Melayu yang menemuinya dan menyatakan kekecewaan mereka terhadap kerajaan dan parti-parti pembangkang.
"Tetapi apa yang mereka boleh buat. Mereka kata, jika terlampau giat suarakan pendirian orang Melayu, mereka akan dituduh rasis dan mungkin juga diambil tindakan oleh pihak berkuasa.
"Akhirnya, mereka datang bertemu bekas Perdana Menteri yang sudah tidak bertaring. Mereka kecewa tetapi tidak dapat suarakan kepada pemimpin Melayu sama ada kerajaan atau parti lawan," ujarnya….

"Tetapi saya bimbang, sekiranya keadaan ini berterusan, orang Melayu yang sekian lama memendam kekecewaan akan 'meletup'," katanya.

5.2      Renungan Nasihat Saudara Seislam Ridhuan Tee Kepada Bangsa Melayu Islam
Pengenalan : Dr. Mohd Ridhuan Tee Abdullah, Pensyarah Kanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia merangkap Setiausaha Agung Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Penulisan ini adalah pendapat peribadi penulis

Apa yang masih tinggal pada kita? (Friday, January 15, 2010)

Saya terpanggil untuk menulis mengenai polemik kalimah Allah yang telah diputuskan oleh mahkamah yang berpihak kepada Kristian Katolik baru-baru ini. Penulisan yang menyokong keputusan mahkamah memenuhi setiap ruang laman-laman web ultra kiasu tanpa menghiraukan sensitiviti umat Islam. ….


Namun, saya amat musykil, tetapi kenapa baru sekarang menjadi isu besar? Apakah tujuan di sebaliknya?
Siapakah sasaran mereka? Sebagai umat Islam kita perlu memahami isu ini.

Bagi mereka yang tidak menyertai NGO, mungkin mereka tidak berapa nampak niat mereka yang sebenar. Tetapi bagi kami yang selalu berdamping dengan NGO, kami sudah masak dengan teknik dan taktik mereka ini. Mereka tidak akan berhenti untuk menuntut sehingga cita-cita mereka tercapai. Mereka akan menuntut semaksima mungkin, walaupun nampak seolah-olah tuntutan tersebut amat ekstrim. Mereka tahu, jika kerajaan tidak memenuhi kesemuanya, sekurang-kurangnya kerajaan akan memberi sebahagian. Sebahagian itu adalah kemenangan besar kepada mereka. Dengan sebab itu, kerja mereka hari ini ialah menuntut dan mendesak, apatah lagi ketika umat Islam dilanda perpecahan yang begitu melemahkan. Saya tidak fikir mereka sebegitu berani jika umat Islam bersatu. Sejarah menunjukkan bahawa apabila sesebuah bangsa itu kuat, biasanya ia akan digeruni…..


Saya masih ingat, apabila isu ini disensasikan, belum apa-apa lagi kita lihat reaksi Majlis Perundingan Bagi Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao Malaysia (MCCBCHST) menggesa Mahkamah Syariah membenarkan Banggarma menganut agama Hindu dan sekali gus meninggalkan Islam, tanpa perlu melalui proses biasa di mahkamah. Paderi Kristian selaku presiden MCCBCHST berpendapat, murtad itu sah kerana menganut agama Islam pada masa kecil sahaja dan tidak pernah mengamalkan ajaran Islam. ……

Berbalik kepada kes kalimah Allah ini, semua badan NGO bukan Islam bersatu hati mahukan kita menghormati keputusan mahkamah. Ironinya, bila keputusan menyebelahi bukan Islam, kita disuruh menghormati mahkamah dan keputusan itu adalah keputusan yang adil, tetapi bila keputusan menyebelahi orang Islam, kita kata mahkamah berat sebelah dan telah dipengaruhi tangan-tangan tertentu. Adakah tindakan ini wajar? Kenapa kita tidak bertindak secara profesional?....

Sepanjang pengamatan saya, di negara-negara barat majoriti Kristian, kalimah Allah tidak pernah digunakan sama sekali, sama ada digereja-gereja mahupun percakapan harian. Malah dalam filem-filem merekapun, saya tidak pernah menonton atau mendengar kalimah Allah digunakan.

Tidak dinafikan bahawa kalimah Allah telah digunakan di Indonesia dan beberapa negara Arab yang lain. Begitu juga di Sabah dan Sarawak. Persoalannya, adakah ia bermakna negeri lain perlu terikut sama?

Saya cukup hairan kenapa kita harus melayan tuntutan Kristian di Semenanjung yang hanya berjumlah kurang dari 9 peratus….walaupun mereka sedikit, publisiti mereka sehingga menenggelamkan agama yang lain. Sedangkan kita tahu dari segi hak, mereka yang beragama Buddha, Konfucius dan Taoisme mempunyai lebih sedikit hak, sebab mereka ada 22 peratus. ……

Bukanlah bermakna kita takut dengan dakyah Kristian, tetapi berpada-padalah dengan kedudukan mereka yang hanya 9 peratus. Kementerian Dalam Negeri dan Majlis agama Islam negeri mesti bertindak tegas ….


Selaku bekas penganut Kristian bersama-sama beberapa rakan lain, kami tahu benar bagaimana orang Kristian bekerja. Cuma, saya ingin mengingatkan umat Islam supaya lebih berwaspada dan berhati-hati. Kalimah Allah ini merupakan salah satu tuntutan Suruhanjaya Antara Agama (IFC) suatu ketika dahulu. Walaupun IFC belum berjaya ditubuhkan, mereka berselindung di bawah MCCBCHST. Boleh dikatakan hampir kesemua 14 tuntutan yang mereka kemukakan telah berjaya dipenuhi. Tuntutan ini ternyata menggugat kedudukan Islam sebagai agama persekutuan.

Antara tuntutan mereka adalah,
 • Pertama: seseorang anak yang dilahirkan oleh ibubapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam.
 • Kedua, orang bukan Islam yang telah memeluk Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka (murtad) dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang.
 • Ketiga, sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatutnya dikendalikan oleh mahkamah syariah tetapi dikendalikan oleh mahkamah sivil.
 • Keempat, tidak perlu dicatatkan di dalam kad pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam.
 • Kelima, orang bukan Islam tidak perlu dikehendaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam (murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan apa-apa tindakan undang-undang.
 • Keenam, seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk Islam tidak patut diberikan hak jagaan anak.
 • Ketujuh, orang yang bukan Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang yang memeluk Islam hendaklah diberikan hak menuntut harta pusakanya selepas kematiannya.
 • Kelapan, kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina dan menyelenggara rumah-rumah ibadat orang bukan Islam sebagaimana kerajaan menyediakan dana yang serupa untuk masjid.
 • Kesembilan, orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan sebagainya.
 • Kesepuluh, bibel dalam bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia sepatutnya dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka.
 • Kesebelas, pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu hendaklah diajar di semua sekolah.
 • Keduabelas, program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum hendaklah ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahasa ibunda masing-masing, dan
 • Ketigabelas: orang-orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan dan wang hasil zakat sepatutnya digunakan juga untuk keperluan orang bukan Islam dan akhirnya, sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Malaysia seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar sekolah.
Persoalan saya, hampir kesemua tuntutan telah tercapai, tidak cukupkah lagi toleransi yang telah ditunjukkan oleh kepimpinan umat Islam hari ini? Pada saya, kita sudah terlebih memberi, atas dasar demokrasi dan takut kepada ugutan mereka. Inilah kelemahan kita yang menyebabkan orang lain berani memijak kepala.

Toleransi umat Islam telah sampai ke tahap yang cukup tinggi. Seingat saya, umat Islam tidak pernah atau amat jarang campurtangan dalam hal ehwal agama bukan Islam. Apatah lagi untuk mengganggu-gugat istilah agama mereka seperti Pope, Paderi (priest), Sami (Monk) dan sebagainya. Ini disebabkan oleh prinsip kita yang menghormati agama lain.

Justeru, adakah salah kita ingin mempertahankan sedikit yang masih ada? Jika sedikit ini terus mahu diambil dan dikongsi, apakah yang masih tinggal pada umat Islam di buminya sendiri? …….


Kiasi lebih baik daripada ultra kiasu (Mingguan Malaysia, 3 Januari 2010)

Saya fikir sifat orang Melayu yang terlalu bertolak-ansur ini disebabkan oleh mereka beragama Islam. Inilah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan saya memeluk Islam dengan izin Allah. Jika ditakdirkan Melayu tidak Islam, saya akan biarkan mereka terjun dengan labu-labunya. Agama menyatukan kita semua tidak kira bangsa, tanpa menafikan hak bukan Islam. Namun, saya masih bimbang, adakah terlalu bertolak ansur selama-lamanya boleh diamalkan sehingga kaduk naik junjung?

Jika tidak setuju dengan formula saya, bagilah formula ultra kiasu. Tetapi asasnya mestilah perlembagaan, bukannya Malaysian Malaysia. Kalau Malaysian Malaysialah formulanya, eloklah berbincang dengan Lee Kuan Yew untuk berhijrah ke sana. Bukalah laman web baru di sana, dan cuba kutuk kerajaan Singapura, saya fikir sudah lama laman web tersebut dibuang jauh-jauh, apatah lagi untuk membuka sekolah sendiri.

Kenapa mereka boleh menerima Barack H. Obama menjadi presiden Amerika? Jawapan amat mudah, sebab Obama lebih orang putih daripada orang putih walupun kulitnya hitam. Kenapa hari ini kita mempunyai menghadapi masalah? Kerana kita terpaksa berhadapan dengan ultra kiasu yang langsung tidak mahu boleh disentuh. Hidupnya tidak beza dengan tempat asalnya.

Saya tidak pernah menafikan hak orang bukan Islam selaku minoriti di negara ini. Jika nafikan, bermakna, saya nafikan juga keturunan saya. Cuma biarlah berpada-pada, hargai toleransi yang telah ditunjukkan. Jangan asyik berkokok, ekor bergelumang tahi. Orang Melayu terlalu bertoleransi, sehingga hak mereka semakin terhakis pun mereka tidak banyak bising. Itu sebabnya saya perlu sedarkan mereka. Saya bimbang bila Melayu hancur, agama Islam yang suci akan turut hancur. Saya tidak pertikaikan hak mereka, tetapi jangan sampai menenggelamkan hak majoriti Islam. ………………….

Kadangkala menitis air mata mengenangkan masa depan Islam dan umat Islam. Bukan kerana kiasi (takut mati), tetapi memikirkan masa depan anak cucu cicit kita. Apakah mereka mewarisi perjuangan kita untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara? Apakah mereka akan menjadi cair dengan strategi licik golongan ultra kiasu dan sekutunya? Jika inilah yang berlaku, amat malang bagi Malaysia, sebuah negara bermula dengan Tanah Melayu. Cukuplah dengan apa yang telah berlaku. Jangan ulangi kesilapan yang sama. Jika kita silap lagi, saya amat bimbang kita tidak dapat berpatah balik. Ingatlah, kadangkala Allah beri kita peluang, kadang kala tidak. Islam tidak akan bangkit selagi umat Islam tidak ubah pemikirannya.

Lihatlah bagaimana cara Rasulullah melayan mereka sebelum Islam dengan selepas memasuki Islam. Ingatlah ayat Quran ini tanpa menafikan hak orang bukan Islam. "Hai orang yang beriman, siapa saja diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai-Nya, dan mereka pun cinta pada-Nya, mereka bersifat lemah lembut terhadap kaum muslimin, dan tegas keras terhadap orang kafir, selalu berjuang untuk menegakkan agama Allah dan tidak menghiraukan celaan orang yang mencela. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya dan Maha Mengetahui"[Al maidah, ayat 54]

Ayat ini menyuruh kita berlembut dengan orang Islam. Ia juga menyuruh kita bertegas dan bersikap keras terhadap orang kafir yang ultra kiasu. Bukannya kita boleh pukul rata dengan sikap berlembut kita terhadap orang bukan Islam. …..


Tuduhan penjahat lebih baik dari berjahat  (Mingguan Malaysia 27 Disember 2009)

Misalnya, gerakan ultra kiasu mahu menyamaratakan agama Islam sebagai agama persekutuan dengan agama lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti tahu bahawa konsep sama rata dan sama rasa tidak menepati kehendak perlembagaan persekutuan, walaupun konsep Malaysian Malaysia yang selalu dilaung dan didesak oleh parti ultra kiasu. Ingat, agama Islam agama majoriti masyarakat negara ini. Kedudukan Islam begitu istimewa dalam perlembagaan. Jika ada ‘kelebihan’ pada agama Islam, ia bukanlah satu diskriminasi kerana selaku majoriti, Melayu Islam berhak, apatah lagi ia telah dipersetujui melalui kontrak sosial. Tidak perlu dipertikaikan atau dituduh tidak adil. Termasuk menggunakan dana-dana kerajaan untuk mengembangkan syiar Islam. Malangnya, perkara-perkara ini tidak pernah diformulakan. Akhirnya, setiap kaum atau parti menginterpretasikan mengikut kepentingan masing-masing mengikut latar belakang bangsa dan agamanya. Tidak ketinggalan perancangan jahat mereka.

Untuk mengelakkan daripada parti ultra kiasu ini menjadi bertambah jahat, setidak-tidaknya kita mesti menggariskan formula bagi menyelesaikan kejahatan ini. Formula saya adalah berasaskan kepada pecahan statistik agama dan bangsa di negara ini. Mengikut bancian tahun 2000, anutan agama rakyat Malaysia adalah seperti berikut 60.4% Islam, 40% bukan Melayu (22% Buddha-Toaisme-Konfucius, 9% Kristian, 6% Hindu, 3% lain-lain). Formula ini boleh diaplikasikan dalam konteks kehidupan bernegara termasuk hak-hak beragama dan sambutan perayaan setiap kaum, bagi mendapatkan keadilan.


Atas dasar toleransi, formula ini boleh dikatakan langsung tidak diterima pakai, sama ada dalam bidang politik, ekonomi mahupun sosial. Misalnya, bilangan rumah ibadat bukan Islam melimpah ruah, perayaan mereka menenggelamkan perayaan orang Islam walaupun bilangan mereka sedikit….. Adakah adil bila mana bilangan orang bukan Islam tidak ramai, tetapi kubur mereka menenggelamkan kubur orang Islam. Pernahkah kita bertanya pandangan orang Islam dan sensitiviti mereka? Mereka yang mempunyai wang akan membina kubur setinggi-tinggi dan seluas-luas serta secantik-cantik kubur dengan patung-patungnya yang didirikan saujana mata memandang. …

Saya jawab, apakah hak mereka selama ini tidak ditunaikan? Apakah bilangan gereja dan rumah ibadat yang berlambakan sehingga menenggelam bilangan masjid surau itu bukan hak? Apakah kita pernah menghalang mereka untuk ke gereja setiap hari ahad? Jangan bandingkan dengan umat Islam kerana cara ibadat kita berbeza. Keperluan kita berbeza. Begitu juga dengan keperluan sembahyang jamaah. Justeru, konsep sama rata dan sama rasa hendaklah berasaskan formula yang telah digariskan dalam perlembagaan dan pecahan kaum (agama).

Selama inipun mereka tidak pernah menggunakan kalimah Allah di negara kita, kenapa secara tiba-tiba kalimah Allah hendak digunakan? Tidak lain dan tidak bukan adalah strategi jahat mereka untuk mengelirukan umat Islam supaya mengikut agama mereka. Ingatan saya kepada ibu bapa, jagalah anak-anak kita, jangan sampai terpedaya dengan strategi jahat dan berjahat ini. Malangnnya inilah perkara yang telah dan akan berlaku di Selangor dan Pulau Pinang sekiranya kita biarkan ultra kiasu ini berkuasa dan bermaharajalela. Lihat Pulau Pinang hari ini seolah-olah bukan pulau Melayu lagi. Semuanya penuh dengan santa claus dan ucapan tahun baru, sedangkan mereka hanya ada 9 peratus.

Justeru marilah kita melakukan perubahan sebelum terlambat. Jangan akhirnya nanti agama kita merempat di bumi sendiri. Ketika itu sudah terlambat. Jangan biarkan kaduk naik junjung. Bila mereka sudah naik, mereka akan bertapak, selepas itu adalah terlalu sukar untuk mereka turun.

Lihat pula dalam toleransi politik. Terbaru, Gerakan begitu marah sekali dengan cadangan UMNO agar kerusi pengerusi BN digilirkan di Pulau Pinang kerana UMNO mempunyai kerusi majoriti. Belum apa-apa lagi kuncu-kuncu ultra kiasu sudah melompat. Sepatutnya bincanglah dahulu. Pengerusi Gerakan dan BN Pulau Pinang berkata, kerusi pengerusi BN telah disandang selama 35 tahun. Kenapa perlu diserahkan kepada orang lain?

Persoalan saya, jika UMNO boleh korbankan kerusi parlimen Grik, kenapa tidak Gerakan? Siapakah yang lebih bertoleransi dan bersifat memberi? Ultra kiasu sungguh parti-parti politik berpusat di pulau ini. …..

Saya masih teringat, setelah sekian lama UMNO bertanding di parlimen Grik, kawasan majoriti Melayu, tiba-tiba kerusi itu diserahkan kepada Gerakan. Bekas Menteri Besar Perak ketika itu menangis untuk melepaskan kerusi tersebut. Tetapi disebabkan oleh semangat setiakawan dan kerjasama dalam BN, UMNO terpaksa tunduk dan patuh dengan menyerahkan kerusi Grik kepada Gerakan. Majoriti Melayu terpaksa mengundi bukan Melayu (Gerakan) walaupun pahit. Inilah sifat mulia Melayu Islam. Adakah toleransi ini dihargai? Ibarat anjing menggigit tuannya, masihkah kita ingat bahawa ahli parlimen Grik Gerakan inilah yang mengeluarkan kenyataan bahawa Melayu itu juga adalah pendatang? Ahli parlimen ini jugalah yang dilantik sebagai timbalan menteri. Pernahkah kita dengar UMNO berkata, sekian lama kita memegang kerusi parlimen Grik, kenapa kita perlu serahkannya kepada Gerakan, seperti nada yang diucapkan oleh pengerusi BN Pulau Pinang itu?

Kenapa Gerakan terlalu kuat menentang? Mereka takut selepas ini kerusi Ketua Menteri akan terlepas kepada UMNO jika ditakdirkan BN memerintah semula. Pokok pangkalnya semua kuasa, kuasa, kuasa dan sikap ultra kiasu. Semua meletakkan kepentingan bangsa di hadapan bukannya kepentingan nasional. Kalau inilah cara pembawaannya, saya fikir, gagasan 1Malaysia terlalu jauh untuk dicapai. Ia hanya akan diperalatkan oleh mereka bersikap musang berbulu ayam dan gunting dalam lipatan.


Integrasi memerlukan pengorbanan (Mingguan Malaysia, 20 Disember 2009)

Jika keadaan ini terus berjalan, seterusnya ditambah dengan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta(IPTS) yang bersifat perkauman, dipunyai oleh satu-satu kaum dan parti-parti politik perkauman, bagaimanakah pembinaan negara bangsa berasaskan identiti kebangsaaan dapat dilakukan. Saya difahamkan IPTS hari ini sudah tidak dapat dikawalkan lagi. Bahasa Melayu langsung tidak didaulatkan.
Saya selalu ditanya dan diserang, adakah dengan tidak boleh berbahasa Melayu bermakna tidak ada semangat patriotik? Jawapan saya, ya. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti sentiasa cinta dan berusaha untuk mengasimilasikan, mengintegrasikan dan menghormati semua dasar asas bernegara, misalnya kedudukan BM dan lagu negaraku. …..

Saya selalu ke SJKC menghantar anak saya ke sana dan selalu mendengar mereka menyanyikan lagu negaraku, kelakar sungguh bunyinya. Kalau tidak percaya cuba rakamkan lagu negaraku ketika dinyanyikan oleh murid-murid ini. Barulah kita tahu kedudukan BM yang sebenar di sekolah vernakular. Jika ditambah dengan keputusan peperiksaan BM, barulah kita tahu nasib BM di bumi Melayu.

Masih adakah Ketuanan Melayu? (Mingguan Malaysia, 13 Disember 2009)

Sejak dahulu lagi ultra kiasu ini membangkitkan isu-isu sensitif dan menentang apa juga perkara yang menyebelahi bangsa Melayu dan Islam di bumi Melayu ini walaupun hak-hak ini dijamin dalam perlembagaan. Pada mereka, semua rakyat Malaysia mesti berpegang kepada formula sama rata dan sama rasa atau fair and square atau Malaysian Malaysia. Mereka tidak mahu langsung melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan Melayu Islam seperti mahukan bahasa Melayu ditukar kepada bahasa Malaysia, negara Islam kepada negara sekular, ketuanan Melayu kepada ketuanan rakyat dan sebagainya. Apakah ultra kiasu akan bersetuju dengan ketuanan Islam yang diperjuangkan oleh rakan sekutunya PAS? Mungkin PAS boleh bertanya ultra kiasu itu yang menjadi rakan baiknya.

Penggunaan istilah ketuanan Melayu tidak langsung menggambarkan hubungan antara ‘tuan’ dengan ‘hamba’ sebagaimana yang didakwa oleh kumpulan ultra kiasu. Jika orang bukan Melayu itu hamba, masakan penguasaan ekonomi bukan Melayu begitu jauh meninggalkan orang Melayu Islam. Lihat sahaja senarai 10 jutawan terkaya di negara ini. Siapakah mereka? Jika ada ketuanan Melayu sudah pasti akan ada beberapa muka-muka Melayu. Jika orang Melayu itu tuan, sudah tentu mereka akan menyekat ‘hamba-hamba’ ini untuk berjaya, tetapi adakah ia sebenarnya berlaku? …..
Sebenarnya isu ketuanan Melayu dan Islam dibangkitkan semula untuk menagih simpati dan sentimen orang bukan Melayu agar tidak lupa menyokong mereka. Mereka mahu pastikan agar penyokong-penyokong parti ultra kiasu ini sentiasa berjaga-jaga dan dikejutkan agar tidak leka. Sama juga dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Singapura yang begitu agresif dengan kempen-kempen dan ingatan kepada rakyat mereka agar sentiasa berhati-hati dengan musuh yang sebenar iaitu negara-negara di sekelilingnya seperti Malaysia dan Indonesia. Parti ultra kiasu faham benar akan taktik ini kerana mereka adalah daripada kumpulan yang sama di sana. ………….

Sebagai pengkaji politik, saya amat yakin golongan ultra kiasu ini amat faham maksud ketuanan Melayu tersebut bukanlah seperti yang digembar-gemburkan. Saya bukanlah menyokong ketuanan Melayu, tetapi saya faham sangat akan maksud ketuanan Melayu secara tersurat dan tersirat. Saya celik sejarah dan tidak memutar-belitkannya demi mencapai cita-cita politik rakus. Saya begitu bersyukur dilahirkan di bumi bertuah ini, begitu juga dengan nenek moyang saya.

Ketuanan Melayu hanya satu istilah untuk menunjukkan bahawa orang Melayu adalah bangsa asal negara ini, selain orang asli. Atas kefahaman ini, maka saya dapat menerima istilah ini tanpa prejudis, apatah lagi untuk mempertikaikan bahawa orang Melayu juga adalah pendatang, berasal dari Yunan dan Indonesia. Inilah hujah-hujah yang selalu digunakan oleh kumpulan ultra kiasu ini, termasuk segelintir mereka yang berada dalam komponen BN seperti MCA dan Gerakan. Sebenarnya pengikut ultra kiasu ini adalah ramai, mereka tidak bersendirian. Bekas Presiden Gerakan adalah antaranya yang begitu lantang mengkritik ketuanan Melayu ini. Apakah mungkin kita tidak perasan dengan taktik mereka? Pusat mereka berada di Pulau, jangan kita lupa, cukuplah terlepas dua pulau.

Persoalan seterusnya, apakah orang Cina atau India tidak mempunyai semangat ketuanan Cina atau ketuanan India? Janganlah tipu, ia cuma tidak dilaungkan sahaja. Ketuanan mereka itu sudah jelas terpancar ketika mereka mempertahankan hak-hak mereka secara ekstrim yang telah diperolehi. Ketuanan inilah yang menyatukan mereka.

Apakah tuntutan dan desakan yang dikemukakan selama ini tidak melambangkan ketuanan bangsa? Sekurang-kurangnya orang Melayu yang melaungkan ketuanan Melayu itu berterus-terang, membuka ruang kepada pandangan dan kritikan. Berbeza dengan ultra kiasu, lantang mengkritik, tapi bekerja senyap-senyap, sedar-sedar dah jadi. Mula-mula ditutup-tutup, bila tiba-tiba dibuka, masyaAllah, besarnya patung yang didirikan. Licik sungguh strategi mereka. Umat Islam bila lagi? Takkan asyik berterus-terang. Jika kerja berjalan boleh tahan juga, tetapi cakap banyak, kerja tidak berjalan.

Lihatlah bagaimana bersatunya mereka ketika pembukaan rasmi bangunan Kek Lok Si dan patung Kuan Yin yang begitu besar di negeri ultra kiasu baru-baru ini. Ini tidak termasuk pandangan di Batu Caves. Wajarkah ia dibina dalam sebuah negara Islam sehingga menenggelamkan kedudukan bangsa dan agama Islam sebagai bangsa majoriti dan agama persekutuan? Adakah kebebasan ini diberikan kepada umat Islam di negeri China dan India mahupun Switzerland? Alangkah sedihnya melihat masjid babri yang dimusnah dan diganti dengan kuil Hindu. Tidak ramai orang Islam yang membantah

Pernahkah orang Islam melarang pembinaan patung sebesar itu dalam sebuah negara Islam yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Kalau adapun sedikit sangat. Apakah hak bukan Islam dinafikan walaupun ketuanan Melayu dilaungkan?

Apakah Lee Kuan Yew tidak menegakkan ketuanan Cina di Singapura? Terangkatkah ketuanan Melayu di negeri Melayu Singapura? Orang Melayu tidak mendapat tempat di sana berbanding orang India yang lebih sedikit bilangannya. Kalau dulu Yusuf Ishak boleh menjadi presiden, selepas beliau, nama Melayu sudah tidak muncul lagi. Bila orang Melayu yang mengkritik ketuanan Cina di Singapura, mereka akan dibuang jauh-jauh. Pernahkah kerajaan hari ini membuang kumpulan ultra kiasu ke luar negara walaupun ia amat lantang mengkritik orang Melayu, Islam dan raja-raja Melayu? Saya fikir orang Melayu lebih mempercayai bukan Melayu daripada bukan Melayu mempercayai Melayu.

Saya mahu mengajak kita semua berfikir sebentar, apakah dengan laungan ketuanan Melayu itu, benar-benar Melayu dan Islam telah menjadi tuan? Apa yang saya tahu semakin kuat kita melaungkan ketuanan Melayu semakin banyak tanah rezab Melayu yang telah tergadai kepada bukan Melayu? Kedudukan bahasa Melayu dan agama Islam semakin terancam.

Kadangkala ternyata-tanya pada diri sendiri, apakah dengan mendapat potongan lima peratus untuk membeli sebuah rumah dan kewujudan MARA sudah cukup melambangkan itulah hak istimewa orang Melayu? Jika itulah yang melambang ketuanan Melayu, alangkah hinanya kita. Ketuanan Melayu yang sebenar adalah apa juga yang berkaitan dengan Melayu selaku bangsa majoriti termasuk bahasa, agama dan cara hidupnya akan mendominasi suasana negara ini. Tetapi adakah ini berlaku?

Lihat saya kedudukan media cetak dan media elektronik di negara kita. Adakah bahasa Melayu yang mendominasinya? Jawapan mudah, tidak. Kalau ada pun media Melayu, ia hanya dibaca atau ditonton oleh Melayu sahaja. Saya tidak fikir ada orang bukan Melayu yang akan membaca dan menonton media Melayu. Kecuali kumpulan ultra kiasu. Itupun mereka hanya berminat untuk mengorek rahsia dan membaca psikologi orang Melayu. Jika tidak, mereka tidak akan ada hati juga untuk melihat dan membacanya.

Apakah dengan laungan ketuanan Melayu kemudahan orang Cina (India) untu berniaga semakin berkurang? Sekolah Cina atau Tamil semakin berkurang? Rumah ibadat orang Cina, India semakin berkurang? Hak-hak bukan Melayu semakin dinafikan? Tulisan jawi semakin berpengaruh? Wujudkah sekolah Melayu berbanding sekolah Cina dan India? Masih adakah ketuanan Melayu? Justeru, rugikah orang Cina, India jika UMNO terus melaungkan ketuanan Melayu atau hidup Melayu atau ia sekadar mahu mengingatkan orang Melayu supaya tidak mudah lupa diri di tanah air sendiri dan mara untuk terus berjuang.

Jika nama Tanah Melayu kekal tanpa di tukar kepada Malaysia, saya tidak nampak relevannya ketuanan melayu. Seperti mana nama negeri China dan India. Mereka tidak perlu sebut ketuanan China atau ketuanan India sebab nama negara mereka sudah mencerminkan ketuanan mereka. Maka tidak hairanlah orang Islam merempat hidupnya di bumi mereka. Masjid dirampas menjadi kuil. Apakah orang Islam hidup senang lenang di negara bukan Islam berbanding orang bukan Islam hidup dalam negara Islam seperti Malaysia. Sedarkah puak-puak ultra kiasu?

Saya cukup bimbang laungan ketuanan Melayu hanya tinggal sebagai laungan sahaja seperti mana nama-nama Melayu yang semakin hilang seperti Keretapi Tanah Melayu menjadi KTM. Perancangan yang sungguh licik. Kita asyik mengalah. Bila diugut, maka kita akan tunduk kepada desakan dan tuntutan mereka. Apa yang jelas sinergi ultra kiasu semakin mantap, manakala sinergi kita semakin merosot, yang tinggal hanya laungan dan slogan yang tidak dapat dipertahankan.


Turunkan sikap ultrakiasu sebelum berdebat (Mingguan Malaysia, 6 Disember 2009)

Ingatlah! orang Melayu yang memberikan kemenangan kepada MCA. Jika tidak, MCA dan Gerakan akan berputih mata. Berapa banyak lagi jawatan senator akan dilantik untuk memenuhi kuota orang Cina di negara kita ini. Jika dikira undi yang dimenangi oleh MCA apabila menentang DAP, kebanyakan undi MCA adalah undi Melayu walaupun ia kalah di tangan ultra kiasu. Siapakah yang lebih bertolak ansur dan tidak perkauman? Melayu sanggup ketepikan prinsip semata-mata kerana MCA. Beruntungnya MCA dan Gerakan, walaupun kalah, kerusi senator tetap ada.

Lebih jelas lagi, semakin parti ultra kiasu memenangi banyak kerusi, semakin banyaklah kerusi senator untuk MCA dan Gerakan. Untung sungguh ketiga-tiga parti ini. Menang atau kalah, tetap menang. Siapakah yang rugi? Orang Melayu juga yang terpaksa berkorban. Sikap berkorban ini amat baik terutama sempena hari raya korban, tetapi jangan sampai terkorban! Pihak yang satu lagi bila mahu berkorban?
Biro Tata Negara tidaklah sebahaya sikap ultra kiasu. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dengan hujah yang disampaikan BTN seperti yang dilaporkan, sebab kita ada hak untuk menerima atau menolak. Sama juga situasi kenapa parti ultra kiasu dan sekutunya boleh berkawan dengan PAS, tetapi menolak negara Islam PAS? Sikap ini lagi bahaya sebab kita menjadi duri dalam daging atau musuh dalam selimut. Berpura-pura baik di hadapan, di belakang menikam.

6.        KESIMPULAN

6.1      Dari Sudut ‘Kesucian dan Kesetiaan’ (al-Wala’) kepada Agama Islam


Wahai  jemaah bangsa Melayu sekelian. Tiadalah kalimah yang paling suci melainkan syahadah kita “La ilaha illallah” yang bermaksud : Tiada tuhan yang berhak diabdikan melainkan Allah. Kerana dengan kalimah inilah menjamin kebahagian kita didunia dan diakhirat. Maka berdasarkan aqidah kita yang kukuh ini lahirkah konsep “al-Wala’ dan al-Bara’ kita; iaitu Konsep ‘Kesucian dan Kesetiaan’ (al-Wala’) kita pada semua yang berunsur Islam dan seterusnya ‘Kebencian dan Penolakan’ (al-Bara’) kita kepada semua yang berunsur kufur dan syirik. Al-Wala’ dan al-Bara’ adalah merupakan Hasil Aqidah yang betul.

Oleh itu dalam permasalahan penggunaan istilah “Allah” ini, penilaian pendapat dan amalan yang betul wajiblah dinilai hanya dari sudut Islam dan bukan selain dari itu. Ada pun sudut-sudut lain terutama sudut politik hanya bolih di analisa dan diambil kira sekiranya tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Kemaslahatan umum umat Islam mengatasi isu politik dan kemaslahatan mana-mana individu atau kumpulan apatah lagi golongan yang ingkar bersaksikan Keesaan Allah dalam Rububiyah, Uluhiyah serta Nama-nama dan Sifat-sifatNya.

Menyedari hakikat ini, apa pun isu yang timbul berkenaan penggunaan kalimah Allah mestilah membawa positif kepada umat Islam.

6.2      Perbezaan Lafaz Dan Maksud Penggunaan Kalimah Allah


Bahagian 3 diatas telah mendedahkan beberapa pendapat berkenaan tajuk ini. Perlu dijelaskan disini bahawa dalam membahaskan tajuk ini, pembaca haruslah membahagikan kepada dua : lafaz dan maksud kalimah Allah.


Dalil yang cukup telah dikemukakan terhadap wujudnya kalimah Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi ini adalah dalam bentuk lafaz Latin atau Hebrew yang bermaksud Tuhan Yang Maha Agung. Ada pun lafaz kalimah Allah dalam bahasa Arab tidak wujud melainkan hanya didalam Al-Quran kerana lafaz ini adalah lafaz spesifik yang diungkap dari perkataan Arab.

            Dari sudut maksud pula, memerlukan penelitian yang terperinci. Sudah pastilah penggunaan kalimah Allah didalam kitab Taurat dan Injil hanya bermaksud sekitar Tauhid Rububiyah sahaja. Inilah maksud ayat “Dan jika kamu tanya mereka (orang kafir) siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah…” (Al Quran, Az-Zumar 39:38). Orang kafir tidak beriman kepada Tauhid Uluhiyah.


Hanya orang Islam dari umat Muhammad s.a.w. sahaja yang beriman dengan hakikat Tauhid Uluhiyah yang merangkumi keimanan terhadap Tauhid Rububiyah dan Tauhid Nama-nama dan Sifat-sifat sesuai dengan firman Allah s.w.t. dalam Surah Al Imran ayat 64 yang bermaksud : ‘‘Katakanlah: Hai Ahli Kitab,marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sesama manusia seperti pemimpin dan sebagainya sebagai tuhan selain Allah’’.

6.3      Dari Sudut Fiqh Al-Waqi’ (Kontemporari) Berdasarkan Kaedah Fiqhiyah     “Dar-ulMafasid Muqaddam ‘ala Jalb-ulMasalih”


Malaysia bukanlah sebuah Negara Islam memandangkan Perundangannya tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadith dengan sepenuhnya. Namun, ciri-ciri Islam yang unik wujud dalam Perundangan Negara sepertimana yang telah diperjelaskan dalam Bahagian 5 diatas. Maka seharusnyalah kita memanfaatkan dan wajib mempertahankan ciri-ciri Islam yang wujud dalam konteks Ketuanan Melayu yang wujud dalam Perlembagaan Malaysia (semoga Allah memperkenankan selepas itu menjadi Negara Islam tulin dengan mengIslamkan majoriti besar rakyat Malaysia dari semua bangsa didalamnya).

Dari Bahagian 4 diatas, berikut adalah fakta-fakta atau perbahasan yang patut diberi perhatian khusus :

a) Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Mengenai Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah :
- Kalimah Allah merupakan lafaz suci yang perlu dijaga dan berkait dengan akidah. Umat Islam perlu peka dan bertanggungjawab dalam isu ini. Sikap membenarkan sesiapa sahaja menggunakan kalimah tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahawa Islam meraikan agama lain hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada agama dan umat Islam.

- Umat Islam perlu tegas dalam menjaga kesucian dan identiti agama kerana bersikap terlalu terbuka sehingga membenarkan perkara-perkara yang menjadi hak Islam disalahgunakan oleh agama lain adalah amat merbahaya kerana matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama.

- Kalimah Allah sebenarnya tidak ada di dalam Bible, yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi di dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemahkan sebagai Allah.

- Isu penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam ini melibatkan isu berkaitan Siasah Syar’iyyah dan Kerajaan wajib menjaga kesucian agama dan umat Islam.

- Pertimbangan Jawatankuasa dalam melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama bukan Islam bukan hanya dilihat dari aspek keselamatan, tetapi faktor utama adalah berasaskan kepada akidah dan kesucian agama Islam.

- Dalam keadaan di mana agama dan umat Islam dihimpit dengan pelbagai gerakan yang cuba menghakis kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara, umat Islam perlu bersatu dan menunjukkan ketegasan dalam menjaga maruah agama.

- Larangan terhadap penggunaan kalimah Allah ini telah diputuskan oleh Jemaah Menteri pada 16 Mei 1986 yang memutuskan empat (4) perkataan khusus iaitu Allah, Solat, Kaabah dan Baitullah tidak dibenarkan penggunaannya oleh bukan Islam. Pada masa ini terdapat 10 buah negeri telah memperuntukan larangan penggunaan kalimah Allah dalam Jadual kepada Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam kecuali Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan yang masih dalam proses menggubal Enakmen ini.


b) Pandangan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menerjah maksud sebenar kenakalan golongan Kristian setelah lebih setengah abad Malaysia merdeka cuba memporakkan Agama Islam sebagai Agama Persekutuan Malaysia sekali gus mempersoalkan Kontrak Sosial dan Ketuanan Melayu (Islam) dengan kenyataannya :

- Ok, so they said they want to change so that it more patriotic. Then in that case I’m saying that “why don’t you use Tuhan while praying in Bahasa Malaysia ?

- “Allah” is not from Bahasa Malaysia. It is not a national language. It belongs to the language of Muslim all over the world . Therefore your argument using this for the word “Allah” does not fit into your idea of God. Because “Allah” does not have a son,  It is not one of three (Trinity), that is why out of respect to Allah we can’t allow you to use this."


- But when we Muslim, when we write in English we say God, or when we talk to people we say God but we mean “Allah”…but they cannot say when they speak about God it means “Allah” as they don’t mean it.

- We agree you want to use God, then use Tuhan as we also use that…but we understand in the Malay language that Tuhan is not a translation of Allah ..that is why we say “ tiada Tuhan melainkan Allah ” not “ tiada Tuhan melainkan Tuhan ”. We don’t say “there is not God but God”..at least the ulama’ among the Muslim Malays, we understand what is the meaning of that (word “Allah”).

- So “Allah” cannot be translated as no language has translated Allah.  

- But then if they used it and said “in Indonesia they have used it, why can’t we?”…but it is because of the Muslims..if Muslims don’t care they will go on and use it...... And they also talk about..in Indonesia they are also confuse..Muslims….

c) Pandangan Bekas Mufti Perlis, Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin : Garis Panduan Penggunaan Nama Allah.
Isu nama Allah ini sepatutnya menyedarkan kita keperluan menegaskan soal akidah dan batas-batas iman dan kufur.
Untuk mengelakkan ketegangan yang tidak baik untuk negara dan kehidupan masyarakat yang berbilang agama dan kaum, maka saya sekadar mencadangkan beberapa pekara berikut sebagai garis panduan yang patut diambil perhatian oleh pihak kerajaan;

1.   Nama Allah tidak boleh dipanggil melainkan hanya kepada tuhan yang sebenar. Maka dengan itu tiada pihak yang boleh menamakan sekutu-sekutu Allah yang didakwa oleh manusia sebagai tuhan atau perantara tuhan sebagai Allah... Jika ini berlaku, muslim memang wajar menentang dan membantah..

2. Manusia memang sewajar memanggil tuhan yang sebenar Allah. Ini juga membuktikan ajaran Islam yang memanggil tuhan ‘Allah’ itulah yang benar. Maka, tidak mengapa, bahkan sepatutnya semua manusia tanpa mengira agama menyatakan “Allah yang menciptakan alam”, “Allah yang menurunkan hujan”, “Allah menyuruh kita melakukan kebaikan” dan seumpamanya.

3.    Jika mereka akur Allah adalah Tuhan sebenar, lalu mereka memanggilnya dalam ibadat mereka maka seorang muslim tidak boleh mengganggu urusan ibadah agama lain. Walaupun Islam mempertikaikan kesyirikan mereka, tetapi kebebasan beribadah adalah hak setiap agama.

4.    Bukan muslim tidak boleh menggunakan nama Allah untuk penyebaran dakyah yang menghina Islam. Ini seperti mempersendakan Allah dalam sebaran kepada masyarakat Islam atau mempermain-mainkan nama Allah dalam tulisan, lukisan, filem dan seumpamanya seperti yang sering berlaku dalam masyarakat Barat.

5.      Bukan muslim tidak boleh memputarbelitkan ajaran Islam dengan mempergunakan nama Allah sebagai umpan. Tindakan provokatif seperti itu wajar diambil tindakan tegas.

6.      Menyebut nama Allah dalam pergaulan antara muslim dan bukan muslim dengan cara yang hormat dan mengagungkan Allah seperti bukan muslim menyebut kepada muslim “semoga Allah merahmati kamu”, atau “semoga Allah memberi rezeki kepada kamu” adalah diizinkan.

d) Amaran keras Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berkata :
- “ tiga parti utama orang Melayu iaitu UMNO, Pas dan Parti Keadilan Rakyat (PKR) terlalu 'asyik' mendapatkan sokongan bukan Melayu sehingga tidak mempedulikan rintihan kaum mereka sendiri”.

- Bekas Perdana Menteri itu berkata, ketika ini apa jua tuntutan bukan Melayu, sama ada beralas undang-undang, Perlembagaan atau perjanjian lalu, akan dilayan oleh parti-parti berkenaan.

- Beliau percaya tindakan itu berpunca daripada keyakinan mereka yang menyedari bahawa orang Melayu tidak mempunyai banyak pilihan ketika pilihan raya dan akan tetap menyokong mereka.

- "Tidak perlu saya nyatakan apa yang menyebabkan kita berasa kecewa. Tetapi kita lihat orang yang dulu kata orang Islam jika berkawan dengan bukan Islam akan jadi kafir, sekarang peluk cium orang bukan Islam dan dihalalkan segalanya bagi mereka kerana orang Melayu tetap akan bagi sokongan.

- "Mereka kata, jika terlampau giat suarakan pendirian orang Melayu, mereka akan dituduh rasis dan mungkin juga diambil tindakan oleh pihak berkuasa.

Akhir Kalam, umat Melayu Islam dalam konteks Perundangan Negara Malaysia yang dicintai wajib kembali kepada Kaedah Feqah yang telah disusun atur oleh para ulamak feqah muktabar iaitu kaedah :

“Dar-ulMafasid Muqaddam ‘ala Jalb-ulMasalih”
Yang bermaksud : “Mengelak/menangkis dari perkara fasad (yang memburukkan agama) didahulukan keatas usaha mendapatkan kebaikan”

Ini membawa maksud bahawa kita hendaklah mendahului tindak tanduk kita supaya menangkis perkara-perkara yang akan membawa negatif terhadap masyarakat Islam Malaysia dengan mempertahankan hak asasi yang sedia ada dari pemikiran kononnya demi menangguk sokongan orang bukan Islam tetapi mempergadaikan hak umat Islam sedia ada yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Sepertimana yang kita sedia maklum, Malaysia bukanlah sebuah Negara Islam. Ia adalah Negara sekular yang mempunyai Undang-undang Sivil. Undang-undang Islam hanya untuk perkara-perkara kekeluargaan dan pewarisan. Padahal, semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya, umat Islam merangkumi lebih kurang 85% penduduk Malaya. Sewajarnya diistiharkan Undang-undang Islam bagi Negara Malaya seperti di Negara Arab Saudi. Malangnya pemimpin Melayu pada waktu itu tertipu dengan Penjajah.

Namun, kita orang Melayu Islam masih bernasib baik mempunyai satu kontrak sosial yang perlu difahami dan dihormati olih semua rakyat Malaysia iaitu prinsip Ketuanan Melayu dalam Konteks Manhaj Melayu sepertimana yang telah diperjelaskan diatas.

Jika kita tidak menghayati kaedah feqah bimbingan para ulamak kita ini, maka ditakuti masa depan generasi Melayu Islam akan tergugat dan tergadai; malah hak asasi orang Islam diMalaysia akan sedikit demi sedikit terhakis menuju Negara sekular sepenuhnya seperti propaganda parti sosialis yang mempelopori konsep “Malaysian Malaysia”.

Setiap tindak-tanduk seorang Muslim jati wajib bertolak dari aqidah yang tulin dan menghasilkan “al-Wala’ dan al-Bara’”yang betul iaitu Konsep ‘Kesucian dan Kesetiaan’ (al-Wala’) kita pada semua yang berunsur Islam dan seterusnya ‘Kebencian dan Penolakan’ (al-Bara’) kita kepada semua yang berunsur kufur dan syirik.

Wallahu a’alam bissowab


BAHAN RUJUKAN

1.     Manhaj Ahli As-Sunnah Wal-Jammah olih Ismail Bin Omar, 2003 terbitan Access Infotech Sdn Bhd

2.     Manhaj Aqidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah olih Ismail Bin Omar, 1999 & 2006 terbitan Access Infotech Sdn Bhd

BIODATA PENULIS

Lahir pada tahun 1955, Pengarang berasal dari Pulau Pinang dan dibesarkan di Petaling Jaya, Selangor. Setelah tamat persekolahan di Sekolah Kebangsaan Petaling Jaya dan di  Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, beliau  melanjut  pelajaran  di Canberra dan kemudian di University of  New England,  Australia  di  mana beliau telah menjadi pelajar terbaik di  Faculty of  Resource  Management   dengan  menghasilkan  ijazah  Bachelor of  Natural  Resources  ( Honours  Class One ) disamping menyambung  pelajaran di universiti yang sama ke peringkat Ph.D. Beliau juga telah berkhidmat sebagai Resource Planner di salah sebuah Syarikat  Perunding   Kejuruteraan   Antarabangsa  dan  Ketua  Unit   Alam  Sekitar  di sebuah  syarikat  pengurusan  perlombongan  terbesar  di   Malaysia. Beliau  pernah  menjadi tenaga pengajar dalam bidang  Water Resources di Universiti Pertanian/Putra Malaysia. Beliau kemudian selama sebelas tahun menyambungkan pengajian Islam di Universiti Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah disamping  memberi  perhatian  penuh dalam  pengajian secara  talaqqi (kitab-kitab tua)  daripada  beberapa orang syeikh di masjid-masjid di Mekah dan  Jeddah  dalam  bidang Bahasa Arab, Aqidah, Hadith, Tafsir dan  Feqah  sehingga   menghasilkan  ijazah  perawi  hadith  Sahih   Al-Bukhari, Sunan   At-Tirmizi  dan  Muwatta’  Imam  Malik.

Kini  beliau aktif dalam bidang kajian, pengajian, penulisan dan perniagaan. Beliau pernah  menjadi  tenaga  pengajar  dan  penceramah di Pusat Islam Malaysia, ABIM, Maktab Pegawai Polis di Kuala Kubu Baru, Masjid  Negeri  Melaka, Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Kolej  Universiti  Islam  Selangor (KUIS),  Kursus  Pemantapan  Ilmu oleh Rabitah  Al -Alam   Al- Islami (Muslim World League), Majlis Agama islam Selangor, Universiti Malaya dan lain-lain. Beliau juga adalah Pengarah  Eksekutif  dan  salah  seorang Pengasas Yayasan  Kebajikan  Nusantara, Pengasas Sekolah Kiblah di Kuala Lumpur dan di Kota Bharu serta Penyelia  Madrasah Islahiyah di Yala, Fatani.

Pengarang hingga kini telah menghasilkan 8 buah karya :

1.       Golongan  Yang  Berjaya

2.       Hukum Ulama’ Islam Terhadap Syiah - Dahulu  dan  Sekarang”

3.       Manhaj Aqidah Ahli As-Sunnah Wal-Jamaah” , 507 m.s.

4.       Manhaj Ahli As-Sunnah Wal Jamaah

5. "Kepentingan  Aqidah Yang Betul Dalam Membentuk Masyarakat Dakwah Yang Diredhai” (Bengkel Perkhemahan Pelajar-pelajar Fatani di Mekah)

6.       Konsep  Asas  Ulum Al-Hadith” ( Bengkel Takhrij  Hadith  anjuran  Jabatan  Agama  Islam   Melaka,   1-3 Nov 1996 )

7.       Risalah   Kepada  Ahli  As-Sunnah : Beberapa Perhatian Penting (Bedah Siasat) Terhadap Perlaksanaan Dakwah  As-Sunnah Di Malaysia”

8. “Penjelasan & Pengajaran Penting Sekitar Kontroversi Penggunaan Kalimah Allah Dari Perspektif - Rububiyah, Uluhiyah, - Fiqh Al’waqi / Kontemporari - Al-Masalih Al-Mursalah “

Beliau juga amat aktif dalam pengkajian dan ceramah  Ancaman  Era  Globalisasi  Semasa yang menekankan Konspirasi Yahudi Illuminati Antarabangsa semenjak tahun 1978 lagi dalam bidang kewangan, ekonomi, politik, sosial, pendidikan,  budaya, akhlak, sukan, pembebasan wanita, mind control, media massa, dan lain-lain. Antara tajuk  kegemaran  kuliah  beliau  ialah  Professionalisma  Dalam  Islam.

Kini beliau bergiat dalam bidang perniagaan sebagai Pengarah sebuah syarikat pembinaan (construction) hasil usahasama dengan sebuah public-listed company dari Malaysia yang berpusat di Riyadh, Saudi Arabia. Juga, pernah beliau dilantik sebagai Pakar runding (Middle East) oleh Multimedia Development Corporation yang beribu pejabat di Cyberjaya dan Time Engineering Berhad. Disamping itu beliau giat dengan urusan perniagaan sendirian di Saudi Arabia dan Indonesia dalam bidang perhotelan, ICT, pelancongan dan perladangan.