BUKU MANHAJ AQIDAH AHLI AS-SUNNAH WAL JAMAAH


Sila Klik pada gambar untuk versi lebih jelas..


   
 
       
                        
Akan Bersambung ...

* Sila daftar emel atau sebagai Follower untuk mendapat pengisian yang akan dimuatnaikkan secara berkala ... terima kasih.
Keterangan Aqidah Islam merupakan satu perkara yang penting kepada manusia seperti air dan udara. tanpa aqidah yang betul manusia akan kehilangan arah. Hanya aqidah Islam sahaja yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang sentiasa berlegar dalam pemikiran manusia seperti :
 • Dari mana asal-usulnya?
 • Dari mana timbul alam ini?
 • Siapakah Penciptanya?
 • Apakah nama-nama dan sifat-sifat Pencipta tersebut?
 • Kenapakah kita dijadikan?
 • Apakah tujuan alam ini dijadikan?
 • Apakah hubungan antara kita dengan Pencipta yang menjadikan kita?
 • Adakah alam di sebalik alam ini?
 • Adakah makhluk lain selain dari manusia ini?
 • Adakah kehidupan lain selepas kehidupan di dunia ini?
 • Bagaimanakah bentuk kehidupan tersebut?
 • Dan lain-lain lagi.
Dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti di atas maka tujuan aqidah Islam yang terpenting sekali adalah mengajak manusia ke tauhid. Hanya dengan tauhid sahajalah dapat memberi jawapan kepada manusia tentang hakikat permasalahan tersebut.  

Antara tajuk-tajuk penting yang dibincangkan dalam buku ini ialah:


 • Aqidah, 
 • Islam, Iman, Ihsan, 
 • Kewujudan Allah, fitrah, tauhid Rububiyyah, Uluhiyah, 
 • Nama-nama dan sifat-sifat Allah, La ilaha illAllah, ubudiyah/ibadah, 
 • Syirik besar, syirik kecil, 
 • Kufur besar, kufur kecil, munafik, fasik, dosa besar, 
 • Menghukum dengan hukum Allah, 
 • Kafir mengkafir, 
 • Bid'ah, al-masalih al-mursalah, 
 • As-sunnah, ittiba', taqlid, 
 • Empat mazhab, 
 • Maksud dan kesempurnaan syarak, 
 • Kesan dan hukum bid'ah, 
 • Amar makruf dan nahi mungkar 
 • dan lain-lain.   


Bab 1: Definisi, Kepentingan dan Sumber-sumber Aqidah (klik di sini)


Bab 2: Islam, Iman dan Ihsan - Aqidah, Amalan dan Martabat (klik di sini)


2.3 Definisi Al Islam (klik di sini)