Saturday, August 20, 2011
Dari Buku Manhaj Aqidah Ahli As-Sunnah Wal Jamaah 6. DASAR AQIDAH AHLI AS-SUNNAH WAL JAMAAH
 Jadual A : 
Senarai Isu-isu Perbezaan antara Manhaj ASWJ dan manhaj golongan tarekat sufiah (Klik di sini)


Jadual B :
Senarai Perbezaan antara ASWJ dan golongan murjiah, karramiah, jahmiah, khawarij dan multazilah dalam masalah atau isu sama ada amalan anggota zahir termasuk dalam definisi iman. (Klik di sini)


Jadual C :
Senarai is-isu perbezaan antara Manhaj ASWJ dan golongan syiah (Klik di sini)


Jadual D:
Senarai isu-isu perbezaan antara Manhaj ASWJ dan golongan asyaerah atau ahli kalam (Klik di sini)

No comments: